המחלקה לאיכות הסביבה אמונה על מתן שירות בתחומי אשפה, אשפה התעשייתית, גזם ומיחזור. בנוסף אחראית המועצה על ביצוע פיקוח בתחומי הסביבה ומפגעים בישובים.

לדיווח על מפגעים, בעיות או תקלות יש לפנות למוקד המועצה – לפתיחת פנייה לחצו כאן 

נוהל אחריות על פחים ומכולות – לפתיחת הנוהל לחצו כאן

אנשי קשר ודרכי התקשרות

תמיר לוי
מנהל מחלקת תברואה

לינור אהרון
מזכירת מחלקת תברואה

תחומי אחריות המחלקה

פינוי אשפה

האשפה הביתית מתפנה בתדירות של פעמיים בשבוע. בתקופות החגים מתבצעים תגבורים ופינויים נוספים עד כניסת החג ומיד בצאתו.

האשפה מתפנה לתחנות מעבר ומשם לאתרי הטמנה מוסדרים ומורשים כחוק.

בשנים האחרונות המועצה עוברת שינוי בסוג והיקף מיכלי האשפה בישובים ואת מקום המכולות הישנות תופסות עגלות 1100 חדשות לטובת שיפור השירות והנגישות לפחים ונראות וחזות הישוב.

לזמני פינוי אשפה לחץ כאן

פינוי גזם וגרוטאות

  • גזם פירושו: פסולת שמקורה בגיזום צמחיה, בגינות ובגינון ציבורי, לרבות עלי שלכת, גזעים ענפים וכיו"ב.
  • גרוטאות פירושו: ציוד המשמש במשק הבית ובחצר כגון: רהיטים ישנים, תנורים ומקררים, לוחות עץ, פחים.

הגזם הביתי והגרוטאות נאספות אחת לשבועיים, הפסולת הנאספת מתפנה לתחנות מעבר ומשם לאתרי הטמנה מוסדרים ומורשים כחוק. בתקופות החגים מתבצעים תגבורים ופינויים נוספים ומיוחדים עד כניסת החג ומיד בצאתו.

מזכירויות הישובים מקבלות עבודה בתחילת כל חודש תוכנית שוטפת לפינוי הגזם.

לתשומת ליבכם: השלכת פסולת בניין בפינות הגזם אסורה ואינה חוקית. איסוף ופינוי פסולת בניין היא באחריות התושב/בעל הנכס.

* המועצה נערכת לשינוי בתהליך איסוף וטיפול בגזם ובגרוטאות למסלולים נפרדים בין הגזם הביתי לבין הגרוטאות והעברתם לתחנות טיפול שונות וזאת על מנת להוזיל את עלויות לייעל את מערך האיסוף והטיפול ולפעול למען שמירה על הסביבה ולהגביר את השירות התושבים.

מיחזור

נחתם הסכם התקשרות עם תאגיד המיחזור "תמיר" על איסוף פסולת אריזות בשומרון.

בשנים האחרונות המודעות למיחזור והפרדת פסולת עלתה וההפיכה לא פסחה על השומרון. החשיבה הסביבתית והחיסכון הכספי הרב מעלים את חשיבות המיחזור ובכך לא נזרק כסף לזבל (פשוטו כמשמעו…).

פסולת המיחזור הנאספת מתפנה לתחנות מעבר ותחנות טיפול מוסדרים ומורשים הפועלים תחת אחריות "תמיר" ומשם עוברים תהליך של השבה ומיחזור.

המועצה נערכת להגדלת והוספת מתקני מיחזור נוספים בתחומי הנייר והקרטון ולעבות את איסוף האריזות והבקבוקים.

תדירות פינוי המתקנים:

פינוי הזכוכית מתבצע אחת לחודשיים.

פינוי הנייר מתבצע בין פעם לפעמיים בחודש.

פינוי הקרטון מתבצע אחת לשבוע עפ"י פתיחת פניה במוקד .

פינוי פח כתום לאריזות מתבצע פעם בשבועיים.

 

לסוגי מתקני המיחזור בישובים לחצו כאן

 

פח כתום

פינוי פח כתום לאריזות מתבצע פעם בשבועיים, הפחים הכתומים מפוזרים בישובים בסמוך לפחים הירוקים.

פינוי אשפה תעשיתית

המועצה מבצעת בתשלום לעסקים פינוי אשפה תעשייתית (עודפת).

הפסולת הנאספת מתפנה לתחנות מעבר ומשם עוברים לאתרי הטמנה.

במהלך 2017 הוטמעה מערכת קריאות אינטרנטית להזמנת פינוי על בסיס מערכת הקריאות של המועצה. תהליך ירוק שחסך את השימוש בפקסים וניירת מיותר, הנגיש את בקשת הפינוי לבעלי העסקים והביא להתייעלות ולצמצום תקלות ובעיות תקשורת בין בעלי העסקים לצוות הפינוי.

המועצה מעודדת את בעלי העסקים לחשיבה סביבתית ולהתקשר עם קבלני מיחזור לאיסוף פסולת המיועדת להשבה כגון קרטונים, נייר, פלסטיק וכו'. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי המחלקה.

פיקוח

ביישובי המועצה מתבצע פיקוח לשמירה על הסדר ומניעת מפגעים ונזקים סביבתיים בישובים.

הפיקוח מבוצע על בסיס חוקי העזר לשומרון "שמירה על הסדר והניקיון".

תושב/אזרח המקבל ברירת קנס באפשרותו לשלם את הקנס או על פי בחירתו להגיע למועד הדיון שנקבע לו בבית המשפט האזרחי באריאל.

לתשלום הקנס לחצו כאן

לערעור על הקנס לחצו כאן

לבדיקת סטטוס הבקשה לחצו כאן

בנוסף, פועלת המחלקה בהתאם לחוק העזר לאכיפת איסורי חניה של רכבים כבדים בישובי המועצה שאושרו לכך ע"י ראש המועצה ופינוי מפגעי רכבים ומכוניות חונות זמן רב בישובים ללא תנועה, בהתאם לחוק ולחוק העזר – לצפייה בחוק עזר העמדת רכב וחנייתו לחצו כאן 

דיגום מים

כנדרש בחוק, המועצה מבצעת דיגומי מים שתיה בישובי המועצה בהתאם לדרישות ותוכנית עבוד מסודרת הנקבעת עי משרד הבריאות.

המים הנדגמים נלקחים למעבדה מרכזית ושם נבדקים רמת הכלור והעכירות במים ושלא קיימים קוליפורמים במים. בהתאם לדרישות מתבצעת גם בדיקת להימצאותם של חיידקי קולי וצואה.

בנוסף, מבצעות דגימות על פי תוכנית להמצאות מתכות וטריהלומטניים אחת לתקופה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לתוצאות הדגימות המפורסמות באתר משרד הבריאות לחצו כאן

למידע נוסף באתר משרד הבריאות לחצו כאן