אגף כספים מופקד על תחומים רבים ומגוונים, ומהווה צומת מרכזית בפעילות המועצה.
עיקרי פעילות האגף: בניית ותפעול תקציב המועצה גביית הכנסות, ביצוע הוצאות ותשלומי שכר לעובדי המועצה, בנוסף באגף מופעל מערך הביטוח.

ומערך ההסעות למוסדות חינוך ברחבי המועצה. האגף פועל מול משרדי הממשלה השונים להגדלת חלקה של המועצה ויישוביה בתקציבי ממשלה תוך שקיפות מול גורמי פנים וחוץ.
צוות אגף כספים פועל מתוך חיבור לערכי השומרון, שקיפות, מקצועיות ומנהל תקין.

לצפייה בתקציב 2023 לחצו כאן