תעריפון שירותים בתשלום

לנוחיותכם, להלן טבלת שירותים הניתנים בתשלום

שירותים בהם יש קישור ישיר לתשלום הוא נמצא בדרכי התשלום של אותו השירות

שירותים בהם סכום התשלום משתנה יש לפנות לנותן השירות לקבלת הסכום המדויק אותו עליך לשלם לקבלת השירות, הסכום משנה בהתאם לנתונים והצרכים הספיציפיים.

שימו לב – יש להציג אישור תשלום לקבלת השירות

את רוב התשלומים ניתן לשלם עצמאית, למעבר לאתר התשלומים לחצו כאן

אגףנותן השרותשירותיםדרכי תשלוםסכום / תושבי המועצהתושבי חוץ
הנדסההועדה לתכנון ובנייהאגרת בניהטלפון –  03-9066454 | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירות ועדה לתכנון ובניה |
03-906645003-9066486
משתנה
אגרת מבנ"צמשתנה
אגרת פיתוח להיתר שכונהמשתנה
אגרת פיקוחמשתנה
אגרת מידע תכנונימשתנה
גביה מיזמיםמשתנה
חלף היטל ביובמשתנה
ארכיבסריקות והדפסותטלפון – 03-9066477 |
אבי (ארכיבאי)
מייל   – archive@shomron.org.il
מזכירת אגף הנדסה |
03-9066440
משתנה
מחלקת מכרזים והתקשרויותמכרזיםטלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקת מכרזים והתקשרויות |
03-9066473
משתנה
שפ"עטכניתפריצת ביוב (פרטי)לתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת המחלקה הטכנית |
03-9061190
₪ 300.00
איכות הסביבהפיקוח סביבתי-קנסלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת איכות הסביבה |
03-9061197
₪ 730.00
וטרינרקנסות מכלבים משוטטיםלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 475.00
חיסון חתול רגיללתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 29.00
חיסון חתול מעוקרלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 14.50
חיסון כלב מבוגר/צעיר/גזעילתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066434 | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 68.00
חיסון כלב מעוקר/מסורסלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 53.50
אגרה לכלב מסורס/מבוגר/צעירלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 39.50
שחרור מלכידהלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 560.00
שבבלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 73.00
אגרת רישיון להחזקת כלבלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 340.00
חיסוני כלביםלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת מחלקה וטרינרית |
03-9061195
₪ 370.00
רישוי וקידום עסקיםאגרת רישוי עסקיםלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
רכזת רישוי וקידום עסקים |
03-9061181
₪ 320.00
ביטחוןמלר"דשיניים אלון מורהטלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
משתנה
רפואה דחופה גב ההרכלליתלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 87.00
מכבילתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 87.00
לאומיתלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 85.00
מאוחדתלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 84.00
רפואה דחופה צפון השומרוןכלליתלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 87.00
לאומיתלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 85.00
אחרלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  02-5482109 | חנה (מנהלת מלר"ד)
מייל   – briutshomron@gmail.com
₪ 95.00
חינוךהמרכז להתפתחות הילדמכון התפתחות הילדטלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מכון להתפתחות הילד |
03-5282830
משתנה
שפ"ח+שפ"מהרצאה (תשלום לשעה אקדמאית)לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 660.00860
הדלגה ממעון לגןלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 820.001000
הדלגה לכיתה א'לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454 | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 1,310.001500
אבחון פסיכולוגי רגשי (כולל הערכת אינטלגנציה)לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 1,310.001500
אבחון פסיכודידקטי יסודילתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 1,800.002000
אבחון פסיכודידקטי יסודי + אבחון קשבלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 1,950.002150
אבחון פסיכודידקטי חטיבה+תיכון(כולל אנגלית וחשבון)לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 2,350.002550
אבחון פסיכודידקטי+אבחון קשב לחטיבה ותיכוןלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 2,500.002700
עדכון אבחון פסיכודידקטי (התאמות לבגרות)לתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 330.00530
אבחון קשבלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 760.00760
שעת טיפול – אישי/הדרכת הוריםלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 280.00280
אבחון פסיכודיאגנוסטילתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 2,200.002200
קבוצה טיפולית – מחיר למפגשלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 410.00610
פסיכודיאגנוסטילתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 2,200.002200
הערכת מסוכנותלתשלום ישיר לתושבי המועצה לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת שרות הפסיכולוגי |
03-9061153
₪ 580.00
בתי ספרתשלומי הוריםטלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת אגף חינוך |
03-9061122
נעשה דרך בתי ספר
תשלום בתי ספרנעשה דרך בתי ספר
שירותים חברתייםמטפח, תמיכה ביתיתטלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
מזכירת אגף שירותים חברתיים  |
03-9061100
משתנה
מועדוניות-השתתפות מלקוחותמשתנה
הכנסות מועדוניותמשתנה
טיפול רגשי בילדמשתנה
פנימיה/אומנה- השתתפות מלקוחותמשתנה
אזרח ותיק- השתתפות מלקוחותמשתנה
מועדון אזרח ותיק-אלון מורהמשתנה
מועדון אזרח ותיק-ברקןמשתנה
מסגרות לילדים עם צרכים מיוחדיםמשתנה
עזרה ביתית, טיפול אישי/כוללנימשתנה
חוגים -מועדונים לאזרח ותיקמשתנה
מעונות יום שיקומייםמשתנה
מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדיםמשתנה
טיפול בנערים ונערות במצוקהמשתנה
מרכז לשלום המשפחה-השתתפות לקוחמשתנה
מועדון מופת לניצולי שואה לאזרח הותיקמשתנה
טיפול התמכרויות מבוגריםמשתנה
מרכז שלובים-סיוע טיפולי טיפוחי לגיל הרךמשתנה
תחנה לטיפול משפחתימשתנה
לשכהלשכהאגרת חופש מידעלתשלום ישיר לחצו כאן
טלפון –  03-9066454  | גילת (קופה- אגף כספים)
מייל   – gilatv@shomron.org.il
הממונה מטעם הרשות : Rafiav@shomron.org.il
₪ 20.00
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות