תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבוצה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודםכן
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי.כן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצותכן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצותכן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה10.4 א – טקסטיל, דברי הלבשה – ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה (כולל מפעל ייצור לדברי הלבשה)כן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה10.4 ב – טקסטיל, דברי הלבשה – גזירה, תפירהכן
10.5 דברי הנעלה – יצורםכן
10.6 דשנים10.6 א – דשנים – ייצורםכן
10.6 דשנים10.6 ב – דשנים – אחסונםכן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – הכנתם, יצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושישכן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – עסק למגרסות חומרי בניין, מגרסות עפר, בטון ופסולת בנייןכן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם10.7 ב – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבדכן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם10.7 ג – הכנה, עיבוד וייצור בלוקים, אבן ושישכן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי10.8 א – חמרי חיטוי או ניקוי – יצורם, עיבודם, אריזתםכן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי10.8 ב – חמרי חיטוי או ניקוי – איחסונם שלא לצורך מכירה במקוםכן
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בצו – יצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונוכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 א – חומרים מסוכנים – יצורם, עיבודם, אריזתם, מיחזורםכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ב – חומרים מסוכנים – איחסונםכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ג – חומרים מסוכנים – מכירתםכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ג – חומרים מסוכנים – איסופם, שינועםכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ה – חומרים מסוכנים – טיפול באריזות משומשותכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ו – חומרים מסוכנים – טיפול בפסולתכן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים.10.10 ז – תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכניםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 א – חומרי נפץ – ייצורם, עיבודם, פיתוחםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 ב – חומרי נפץ – מכירתם, אחסנתם, אריזתםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 ג – חומרי נפץ – שינועם, הובלתם, איסופםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 ד – חומרי נפץ – מיחזורם, הנצלתםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 ה – חומרי נפץ – השמדתם, אתר להשמדתםכן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור .10.11 ו – חומרי נפץ – בחינתם, אתר לבחינתםכן
10.13 מרפדיהכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 א – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – יצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתםכןכולל מפעל לייצור וחיתוך תריסים
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ב – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – פחחות, למעט פחחות רכבכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ג – מסגריהכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ד – ייצור שלטיםכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ה – אחסנת מתכת , מיונם סחר בהםכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ו – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתםכן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת.10.14 ז – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטטתםכן
10.16 עץ ומוצריו10.16 א – עץ ומוצריו – עיבוד, יצור, צביעה וציפוי , חיסום וחיטוי עץכןכמו נגריה כללית לנגרות בניין וכד'.
10.16 עץ ומוצריו10.16 ב – עץ ומוצריו – ייצור רהיטיםכן
10.16 עץ ומוצריו10.16 ג – עץ ומוצריו – איחסונו ומכירתוכןדוגמאות: מחסן קרשים ולוחות לרבות עץ לבניין. מחסן דיקטים (לבידים). מחסן משטחי עץ. מחסן עצים לפרגולות.
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזורכן
10.21 נייר ומוצריו: ייצורכן
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזורכןניהול עסק למיחזור בקבוקים חייב ברישיון
10.21 נייר ומוצריו: ייצורכן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות