תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם כן
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי. כן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצות כן
10.3 בית דפוס דיגיטלי שילוט ואומנות דיגיטלית והדפסה על חולצות כן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה 10.4 א – טקסטיל, דברי הלבשה – ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה (כולל מפעל ייצור לדברי הלבשה) כן
10.4 טקסטיל, דברי הלבשה 10.4 ב – טקסטיל, דברי הלבשה – גזירה, תפירה כן
10.5 דברי הנעלה – יצורם כן
10.6 דשנים 10.6 א – דשנים – ייצורם כן
10.6 דשנים 10.6 ב – דשנים – אחסונם כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – הכנתם, יצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 א – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – עסק למגרסות חומרי בניין, מגרסות עפר, בטון ופסולת בניין כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 ב – חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד כן
10.7 חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7 ג – הכנה, עיבוד וייצור בלוקים, אבן ושיש כן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי 10.8 א – חמרי חיטוי או ניקוי – יצורם, עיבודם, אריזתם כן
10.8 חמרי חיטוי או ניקוי 10.8 ב – חמרי חיטוי או ניקוי – איחסונם שלא לצורך מכירה במקום כן
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בצו – יצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 א – חומרים מסוכנים – יצורם, עיבודם, אריזתם, מיחזורם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ב – חומרים מסוכנים – איחסונם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ג – חומרים מסוכנים – מכירתם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ג – חומרים מסוכנים – איסופם, שינועם כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ה – חומרים מסוכנים – טיפול באריזות משומשות כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ו – חומרים מסוכנים – טיפול בפסולת כן
10.10 חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים. 10.10 ז – תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 א – חומרי נפץ – ייצורם, עיבודם, פיתוחם כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 ב – חומרי נפץ – מכירתם, אחסנתם, אריזתם כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 ג – חומרי נפץ – שינועם, הובלתם, איסופם כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 ד – חומרי נפץ – מיחזורם, הנצלתם כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 ה – חומרי נפץ – השמדתם, אתר להשמדתם כן
10.11 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור . 10.11 ו – חומרי נפץ – בחינתם, אתר לבחינתם כן
10.13 מרפדיה כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 א – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – יצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם כן כולל מפעל לייצור וחיתוך תריסים
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ב – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – פחחות, למעט פחחות רכב כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ג – מסגריה כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ד – ייצור שלטים כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ה – אחסנת מתכת , מיונם סחר בהם כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ו – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – הרכבתם כן
10.14 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת. 10.14 ז – מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטטתם כן
10.16 עץ ומוצריו 10.16 א – עץ ומוצריו – עיבוד, יצור, צביעה וציפוי , חיסום וחיטוי עץ כן כמו נגריה כללית לנגרות בניין וכד'.
10.16 עץ ומוצריו 10.16 ב – עץ ומוצריו – ייצור רהיטים כן
10.16 עץ ומוצריו 10.16 ג – עץ ומוצריו – איחסונו ומכירתו כן דוגמאות: מחסן קרשים ולוחות לרבות עץ לבניין. מחסן דיקטים (לבידים). מחסן משטחי עץ. מחסן עצים לפרגולות.
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור כן
10.21 נייר ומוצריו: ייצור כן
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור כן ניהול עסק למיחזור בקבוקים חייב ברישיון
10.21 נייר ומוצריו: ייצור כן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות