קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה, או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד כן
8.3 הובלה 8.3 א – הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים כן
8.3 הובלה 8.3 ב – הובלה אחרת (4 כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 א – הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ב – תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ג – תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו כן
8.4 הסעת נוסעים 8.4 ד – תחנת רכבת תת קרקעית כן
8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 א – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים. כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ב – חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז'. כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ג – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – רחיצתם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ד – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – התקנת אביזרים בם, לרבות מערכות קול ואזעקה כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ו – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים 8.6 ז – חניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר . כן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים 8.7 א – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – מכירתם, אחסנתם כן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים 8.7 ב – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – פרוקם מהרכב כן
8.8 כלי שיט 8.8 א – כלי שיט – השכרתם, אחסנתם כן
8.8 כלי שיט 8.8 ג – כלי שיט – מעגנה כן
8.8 כלי שיט 8.8 ד – כלי שיט – יצורם, תיקונם שיפוצם כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 א – מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (כולל מוסך לקטנועים) כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 ב – מוסך – חשמלאות כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 ד – מוסך – תיקון תקרים כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 ה – מוסך – זגגות כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי 8.9 ו – מוסך – טיפול אחר ברכב (כולל מכון רישוי לטסט לרכב) כן
8.11 רכבל כן
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות כן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות