קבוצה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה, או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרדכן
8.3 הובלה8.3 א – הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחריםכן
8.3 הובלה8.3 ב – הובלה אחרת (4 כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרדכן
8.4 הסעת נוסעים8.4 א – הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בוכן
8.4 הסעת נוסעים8.4 ב – תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזיתכן
8.4 הסעת נוסעים8.4 ג – תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בוכן
8.4 הסעת נוסעים8.4 ד – תחנת רכבת תת קרקעיתכן
8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצםכן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 א – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 ב – חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז'.כן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 ג – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – רחיצתםכן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 ד – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – התקנת אביזרים בם, לרבות מערכות קול ואזעקהכן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 ו – כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצםכן
8.6 כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים8.6 ז – חניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר .כן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים8.7 א – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – מכירתם, אחסנתםכן
8.7 כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים8.7 ב – כלי רכב, ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) – חלקים משומשים – פרוקם מהרכבכן
8.8 כלי שיט8.8 א – כלי שיט – השכרתם, אחסנתםכן
8.8 כלי שיט8.8 ג – כלי שיט – מעגנהכן
8.8 כלי שיט8.8 ד – כלי שיט – יצורם, תיקונם שיפוצםכן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי8.9 א – מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (כולל מוסך לקטנועים)כן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי8.9 ב – מוסך – חשמלאותכן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי8.9 ד – מוסך – תיקון תקריםכן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי8.9 ה – מוסך – זגגותכן
8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) וחלקיהם לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי8.9 ו – מוסך – טיפול אחר ברכב (כולל מכון רישוי לטסט לרכב)כן
8.11 רכבלכן
8.12 מרכז תחזוקה לרכבותכן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות