קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 א – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – תחנת מעבר ומיון כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ב – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – איסופה, הובלתה כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ג – טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסקציה, שריפתה. כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ד – אתר לסילוק פסולת יבשה כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) 5.1 ה – אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים כן משרד החקלאות – לפסדים בלבד
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 א – מתקן התפלת מים כן
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם 5.2 ב – מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם. כן
5.3 שפכים וקולחין 5.3 א – שפכים וקולחין – עיבודם, טיהורם, אחסונם כן
5.3 שפכים וקולחין 5.3 ב – שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות כן  כולל מכונות לשאיבה והובלת ביוב טעונה ברישוי.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות