קבוצה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)5.1 א – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – תחנת מעבר ומיוןכן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)5.1 ב – אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס) – איסופה, הובלתהכן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)5.1 ג – טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסקציה, שריפתה.כן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)5.1 ד – אתר לסילוק פסולת יבשהכן
5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)5.1 ה – אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדיםכןמשרד החקלאות – לפסדים בלבד
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם5.2 א – מתקן התפלת מיםכן
5.2 מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם5.2 ב – מי שתייה – מתקן להפקתם וטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם.כן
5.3 שפכים וקולחין5.3 א – שפכים וקולחין – עיבודם, טיהורם, אחסונםכן
5.3 שפכים וקולחין5.3 ב – שפכים וקולחין – הובלתם במיכליותכן כולל מכונות לשאיבה והובלת ביוב טעונה ברישוי.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות