חקלאות ובעלי חיים

חקלאות ובעלי חיים

קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 א – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם (כולל מעון יום או פנסיון לכלבים וטיפולם או בית חולים וטרינרי כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 א – גידול דגים לצורך טיפולים ברגליים (אקווריום) כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ב – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הצגתם כן כמו מקום של פינות חי או גן חיות
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ג – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – חניטתם כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ד – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הפקת זרימה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובקר כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ה – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – מתן שרותי חיטוי, טילוף, הדברת טפילים חיצוניים, גז. כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ו – מספרה לבעלי חיים כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ז – בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות – הובלתם כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים 3.2 ח – עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם כן
3.3 הדברה 3.3 א – הדברה תברואתית כן כמו חברה להדברה תברואתית
3.3 הדברה 3.3 ב – הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים כן
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 א – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – ייצורם, אריזתם, אחסנתם כן
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 3.4 ג – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם כן
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 א – מזון לבעלי חיים – ייצורו, עיבודו כן
3.5 מזון לבעלי חיים 3.5 ב – מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 א – פסדים – איסופם, הובלתם כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ב – פסדים – עיבודם כן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981 3.6 ג – פסדים – מכירתם כן
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 א – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – ייצורם כן
7 3.תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 ב – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – אחסונם כן
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות 3.7 ג – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת) כן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות