חקלאות ובעלי חיים

קבוצה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטהכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 א – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם (כולל מעון יום או פנסיון לכלבים וטיפולם או בית חולים וטרינריכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 א – גידול דגים לצורך טיפולים ברגליים (אקווריום)כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ב – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הצגתםכןכמו מקום של פינות חי או גן חיות
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ג – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – חניטתםכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ד – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – הפקת זרימה, הזרעה מלאכותית, העברה והשתלת עוברים בצאן ובקרכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ה – בעלי חיים, לרבות ימיים, למעט עופות – מתן שרותי חיטוי, טילוף, הדברת טפילים חיצוניים, גז.כן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ו – מספרה לבעלי חייםכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ז – בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות – הובלתםכן
3.2 בעלי חיים, לרבות ימיים3.2 ח – עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהםכן
3.3 הדברה3.3 א – הדברה תברואתיתכןכמו חברה להדברה תברואתית
3.3 הדברה3.3 ב – הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוייםכן
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי3.4 א – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – ייצורם, אריזתם, אחסנתםכן
3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי3.4 ג – חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתםכן
3.5 מזון לבעלי חיים3.5 א – מזון לבעלי חיים – ייצורו, עיבודוכן
3.5 מזון לבעלי חיים3.5 ב – מזון לבעלי חיים – אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתוכן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-19813.6 א – פסדים – איסופם, הובלתםכן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-19813.6 ב – פסדים – עיבודםכן
3.6 פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-19813.6 ג – פסדים – מכירתםכן
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות3.7 א – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – ייצורםכן
7 3.תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות3.7 ב – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – אחסונםכן
3.7 תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות3.7 ג – תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות – מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)כן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות