בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

קטיגוריה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
1.1 בית מרקחתכןבית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים לא חייבים ברישיון לניהול עסק.
1.2 תמרוקים א – תמרוקים – ייצורםכן
1.2 תמרוקים ב – תמרוקים – אחסונם (מחסן) – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.כןמכירת דברי קוסמטיקה לא טעונה רישוי. אחסנת חומרים ותכשירים קוסמטיים (מחסן לקוסמטיקה) חייבת ברישיון, לא משנה באיזה שטח המחסן (גם אם הוא מתחת ל- 50 מטר, זה לא אחסנה רגילה כמו בפריט 6.1 בצו).
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי א – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי.כןמפעל לייצור ציוד אורטופדי – חייב ברישיון, פריט מס' 1.3 א. מכון אורטופדי גם אם מבוצעות בו עבודות התאמה של ציוד אורטופדי – לא חייב ברישיון. פיתוח מוצרי תוכנה למיכשורים רפואיים ושיווקם – לא חייב ברישיון, אך ייצור מיכשור רפואי ומכירתו – כן חייב ברישיון
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי ב – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקוםכןעיסוק בייבוא והזמנת ציוד רפואי שאינו כרוך באחסון, לא חייב ברישיון. יודגש כי איחסון הציוד בארץ לפני שליחתו ללקוח, טעונה ברישיון עסק לפי מס' פריט 1.3 ב'.
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי ג – תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי – מכירתם או חלוקתםכן
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי ד – תכשירים – הרכבת ציוד רפואיכן
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם א – טיפול יופי וקוסמטיקה (מכון יופי כולל תסרוקות ואיפור, הסרת שיער בשעווה או בלייזר, שזירת שיער והדבקת ריסים, מניקור ומניקור (בניית ציפורניים), מכון שיזוףכןמסאג' לא רפואי או מכון עיסוי, לא חייב ברישיון לפי הצו החדש החל מתאריך 5.11.13.
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם ב – מספרהכןבית ספר לספרות לא חייב ברישיון בתנאי שאינו מקבל תשלום מלקוחות הבאים מהרחוב או ממוסדות.
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם ג – כתובות קעקע – מקום לעשייתןכן
1.4 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם ו – ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים (כולל פירסינג)כן
1.5 מעבדות לא רפואיות א – מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב', 1.5ג' 1.6כן
1.5 מעבדות לא רפואיות ב – מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי.כן
1.5 מעבדות לא רפואיות ג – מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכיןכן
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז – 1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940, בבית חולים או בקופ"ח.כן
1.7 מעבדת שינייםכן
1.8 חדר מתים למעט בבית-חוליםכן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות