תשלומים אזור התעשייה ברקן

מנהלת אזור התעשיה ברקן אמונה על הקשר בין התעשיינים למשרדי המועצה ונותני השרותים במועצה.
החיוב והגביה של תשלומים באזור התעשייה ברקן נעשים ע"י מחלקת גביה וארנונה.
 • אגרת ביוב

  התשלומים עבור אגרת הביוב נעשים בהתאם לחוקי העזר:

  1. חוק עזר למועצה האזורית שומרון: אגרת ביוב – לצפייה בחוקי העזר בתחום הביוב לחצו כאן
  2. חוק עזר למועצה אזורית שומרון: הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב –  לצפייה בחוק עזר לחצו כאן

   

 • אגרת שמירה

  החיוב הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון: אזור התעשיה ברקן – שרותי שמירה, התשנ"ט-1999 – לצפייה בחוק לחצו כאן.

 • אשפה

  החיוב באשפה הינו בהתאם  לחוק עזר לשומרון (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"ב 1991.

 • פינוי אשפה תעשייתית

  להצטרפות לשירות פינוי אשפה תעשייתית באזור התעשייה ברקן יש לפנות למנהלת אזור התעשייה – לפרטים וטופס הצטרפות לחצו כאן

  לברורים בנושא תשלום חודשי יש לפנות למחלקת גביה וארנונה 

 • אגרת שילוט

  החיוב הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון(מודעות ושלטים), התשע"ב-2012.לצפייה בחוק לחצו כאן.

  • השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
  • החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
  • על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה – יש לדווח בכתב למחלקת הגביה ובמועד:
  • כתובת דוא"ל: gviya@shomron.org.il
  • מספר פקס: 03-9061169
  • כתובת דואר: ת"ד 120, אזוה"ת ברקן 4482100
  • השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח למחלקת הגביה או ידוע במחלקת הגביה וזאת עד למועד קבלת הודעה בכתב במחלקת הגביה על הסרתו.
  • שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במועד ובכתב למחלקת הגביה.
  • באחריות שולח ההודעה לודא קבלתה במחלקת הגביה.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות