רכישת מגרש וחילופי מחזיקים

רכישת מגרש וחילופי מחזיקים

רכישת מגרש

חילופי מחזיקים בנכס

 • מהו תהליך חילופי מחזיקים?

  שינוי שם המחזיק בנכס לצורך חיובו בתשלום הארנונה למועצה האזורית.

  לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

  ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב למחלקת הגביה במועצה.

  על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס, כפי שרשום במחלקת הגביה חייב בתשלום ארנונה למועצה.

 • מתי יש להודיע למחלקת הגביה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?
  בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס -יש לדווח למחלקת הגביה במועצה בכתב במועד כניסה או יציאה מנכס. חובה לציין את שם המשלם, ת.ז. ומס' הנכס של המדווח.

   

  לתשומת לבך:

  יוצא מנכס

  אי מסירת הודעה בכתב למחלקת הגביה במועצה על יציאה מהנכס תגרור המשך חיובך בארנונה עד לקבלת הודעת העזיבה בכתב במחלקת הגביה במועצה.

   

  בעל נכס

  עפ"י החוק, חובה עליך לדווח בכתב למחלקת הגביה במועצה על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס.

  • לפני תשלום תלוש הארנונה אנא בדוק שתלוש הארנונה רשום על שמך.
  • אם שילמת תלוש ארנונה הרשום על שם מחזיק אחר, במקרה שתיווצר יתרת זכות, היתרה תישאר בחשבונו ועל שמו של המחזיק האחר.

   

 • דיווח על חילופי מחזיקים בנכס

  לביצוע חילופי מחזיקים בנכסים למגורים יש למלא  טופס מקוון – לחצו כאן

  ניתן גם במסירה אישית במחלקת הגביה בשעות קבלת הקהל (יש להגיש המסמכים כמפורט בטופס המקוון)

  באחריות מגיש/ת הבקשה לוודא קבלת כל המסמכים במלואם במחלקת הגביה.

  בקשות שלא יוגשו באחת מהאפשרויות הללו – לא יבוצעו.

   

  לביצוע חילופי מחזיקים בנכסים שאינם למגורים יש להגיש המסמכים כמפורט מעלה באחת מהאפשרויות הבאות:

  משלוח בדוא”ל: ronitb@shomron.org.il

  מסירה אישית במחלקת הגביה בשעות קבלת הקהל

  באחריות מגיש/ת הבקשה לוודא קבלת כל המסמכים במלואם במחלקת הגביה.

 • יורשים / כונס נכסים / מפרק / מנהל מיוחד וכיוצ”ב

  יורש נכס – מסמכים אותם יש להגיש

  1. צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה.
  2. צילום תעודת זהות של ה"מחזיק" החדש.
  3. מספרי טלפון סלולרי, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני.
  4. את המסמכים יש לשלוח לכתובת דוא"ל gviya2@shomron.org.il  או במסירה אישית בשעות קבלת הקהל .

   

  כונס נכסים / מפרק / מנהל מיוחד וכיוצ"ב – מסמכים אותם יש להגיש

  1. צו בית משפט או החלטת ראש הוצאה לפועל על המינוי הכונס , מס' רישיון עו"ד ומס' ת.ז.של העו"ד שמונה ככונס.
  2. צילום תעודת זהות של ה"מחזיק" החדש.
  3. מספר טלפון סלולרי, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני.
  4. כל מסמך נוסף שידרש במקרה הצורך.
  5. בהסכם החתום ע"י מיופה כח או שהפונה הינו מיופה כח נדרשים: ייפוי כח חתום, צילום תעודת זהות של מייפה ומיופה הכח, מספר טלפון סלולרי, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני.
  6. את המסמכים יש לשלוח לכתובת דוא"ל gviya2@shomron.org.il  או במסירה אישית בשעות קבלת הקהל .

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות