אגרת ביוב ואגרת שילוט

אגרת ביוב ואגרת שילוט

לשאלות נפוצות בעקבות שיטת החישוב החדשה של אגרת הביוב- לחצו כאן 

אגרת ביוב

התשלומים עבור אגרת הביוב נעשים בהתאם לחוקי העזר:

 1. חוק עזר למועצה האזורית שומרון: אגרת ביוב – לצפייה בחוקי העזר בתחום הביוב לחצו כאן
 2. חוק עזר למועצה אזורית שומרון: הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב –  לצפייה בחוק עזר לחצו כאן
 3. טופס בקשה להפחתת אגרת ביוב  – לטופס לחצו כאן
 4. טופס הצהרת ספק המים (מזכירות הישוב) על זיכוי בגין  נזילה בנכס למגורים (טופס זה יש לצרף לטופס בקשה להפחתת אגרת ביוב במקרה של נזילה) – לטופס לחצו כאן

 

אגרת שילוט

החיוב הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012 לצפייה בחוק לחצו כאן.

 • השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
 • החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
 • על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה – יש לדווח בכתב למחלקת הגביה ובמועד:
 • כתובת דוא"ל: gviya@shomron.org.il
 • מספר פקס: 03-9061169
 • כתובת דואר: ת"ד 120, אזוה"ת ברקן 4482100
 • השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח למחלקת הגביה או ידוע במחלקת הגביה, וזאת עד למועד קבלת הודעה בכתב במחלקת הגביה על הסרתו.
 • שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במועד ובכתב למחלקת הגביה.
 • באחריות שולח ההודעה לוודא קבלתה במחלקת הגביה.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות