מחלקת מכרזים והתקשרויות

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית על תחום המכרזים וההתקשרויות של מועצה אזורית שומרון.

המחלקה נותנת שירותים לכלל אגפי ומחלקות המועצה.

המחלקה מרכזת גם את עבודת ועדת מכרזים המשמשת כוועדת חובה המורכבת מנציגי ציבור.

 

 • תחומי הפעילות של המחלקה:
  • הכנת כלל החוזים/התקשרויות במועצה וניהולם עד סיום תוקפם ומימושם.
  • ליווי ועדות מקצועיות בהליכי הגדרת הצרכים והכנת החומרים המשפטיים והמקצועיים למכרזים.
  • הכנת מסמכי המכרזים, פרסומם וניהול כלל הליכי המכרז.
  • טיפול בהליכים הפטורים ממכרז.
  • הכנת מסמכים לוועדות המכרזים, ניהול הועדות ויישום החלטות ועדות המכרזים.
  • קיום קשר עם הזוכים ו/או ספקים לחתימת ההתקשרות והפעלת הפרוייקט/העבודה, ועם זוכים ו/או ספקים שההתקשרות עימם פטורה ממכרז, לצורך יצירת ההתקשרויות בפועל.

מכרזים פעילים:

מס' מכרזשם המכרזלצפייה
31/18עבודות פיתוח תשתיות ובנייה מבנה רב תכליתי בישוב עץ אפרייםלפרסום לחץ כאן
33/18מכרז שירותי הסעות למסגרות רווחה ולשירותי הסעות נוספיםלפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
35/18בודק/ת תוכניות במועצה אזורית שומרוןלפרסום לחץ כאן
למסמכים לחץ כאן
הבהרה מס' 1


⇐  לתשלום רכישת מכרז לחצו כאן


לצפייה במכרזים סגורים לחצו כאן

 

קולות קוראים ושונות

סוגשם קישור לחיץ
ועדת שלושהועדת השלושה של אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזורלמסמך לחץ כאן

 

לצפייה בקולות קוראים סגורים לחצו כאן

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות