הקיץ הזה מייבשים מים עומדים


הקיץ הזה מייבשים מים עומדים

קישור למשרד להגנת הסביבה https://www.gov.il/he/pages/mosquito?utm_source=IDX&utm_medium=banner&utm_campaign=mosquito_2024