תבחינים להקצאת קרקע לקריית חינוך בלתי פורמלי לנוער ליד היישוב ריחן


כוונה להקצאת מקרקעין לשימוש להקמת קריית חינוך בלתי פורמלי לנוער ליד היישוב ריחן:

>>לחצו כאן לנוסח הפרסום 

>>לחצו כאן לפירוט התבחינים ומסמכי בקשה להקצאת המקרקעין

>> לחצו כאן לנוהל ההקצאות