רעידת אדמה
גודל טקסט      
תיירות
ישובי המועצה
רבנות שומרון
תעשייה
יזכור
פניות ציבור
מועצה בחירום

רעידת אדמה

רעידת אדמה

ברגע שמרגישים רעידת אדמה יש לבצע את הפעולות הבאות

בתוך מבנה לפי המצב:

v     אם ניתן לצאת בשניות לשטח פתוח, יש לצאת מיידית.

v     היציאה תהיה אל השטח הפתוח רחוק ממבנים, עמודים, עצים.

v     באם לא ניתן לצאת תוך מס' שניות, יש להיכנס מתחת לשולחן עד לחלוף הרעידה.

הערה - במידה והמבנה ניזוק אין לחזור למבנה.

דרונט בניית אתרים