65 אדר א תשס"ג-פברואר 2003
גודל טקסט      
ישובי המועצה
תעשייה
רבנות שומרון
תיירות
יזכור
פניות ציבור
מועצה בחירום

65 אדר א תשס"ג-פברואר 2003

תמונת השער

הממשלה החדשה: מה יהיה המצפן?

הצביעות חוגגת

טוראשון - דבר העורכת /אהובה שילה

פרס שר הפנים לניהול כספי תקין

פרס שר הפנים לניהול כספי תקין פרס שר הפנים לניהול כספי תקין

השומרון הוא עוגן תיירותי

בני-מנשה חוזרים לנחלת שבט מנשה

יש סמליות רבה בקליטת קהילת בני מנשה דווקא בשבי-שומרון

ציונות ללא מרכאות בחיננית /חגי הוברמן

קליטת עלייה והתיישבות ? שני מרכיביה הבסיסיים של הציונות מתגשמים בצפון השומרון

דורון למתנדב /אפרת חגיאל

חגיגת יום ההולדת ה13- של דורון לביא, ילד מיוחד, נחוגה כטקס הצדעה למתנדבים הרבים המקיפים את דורון ומשפחתו

מפת הדרכים גרועה מהסכם אוסלו /אהובה שלה

המסמך האמריקני משמש בסיס להצטרפות מפלגות לקואליציה שרון

100 ניסן תשע"ג מרץ 2013

דרונט בניית אתרים