מגדלים
גודל טקסט      
רבנות שומרון
תיירות
ישובי המועצה
תעשייה
יזכור
מועצה בחירום
פניות ציבור

מגדלים

אוכלוסיה 82 משפחות
טלפון 02-9941987
פקס 02-9942568
כתובת ד.נ. מזרח בנימין 9064200 

כתובת אלקטרונית migdalim@012.net.il

כתובת  קהילתי מעורב

 

בעלי תפקידים:

 

יו"ר מזכירות

שמואל מדמון

0505391097

חבר מליאה

שגיא גפן

050-60904926

מזכיר הישוב

מאיר ברומקיש

0505740129

מזכירה

ענת בלאיש

 

053-7704333

רבש"צ

אבי מלאך

 

053-6987667

ספרנית

אורנה יגודה

 

053-5209725

דובר

נתנאל אלק

 

052-3662662

רכז נוער

אוהד מעיין

 

050-3525133

 

 

 

כיצד מגיעים

 

דרונט בניית אתרים