מגדלים
גודל טקסט      
תעשייה
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תיירות
יזכור
מועצה בחירום
פניות ציבור

מגדלים

אוכלוסיה 82 משפחות
טלפון 02-9941987
פקס 02-9942568
כתובת ד.נ. מזרח בנימין 9064200 

כתובת אלקטרונית migdalim@012.net.il

כתובת  קהילתי מעורב

 

בעלי תפקידים:

 

 

יו"ר מזכירות :

אביה נבו

 052-4767177

חבר מליאה :

שגיא גפן

 

050-60904926

מזכ"ל ומזכירת הישוב

יעל השאש

 

052-6070389

מזכירה :

ענת בלאיש

 

053-7704333

רבש"צ :

אבי מלאך

 

053-6987667

רכזת קהילה :

בתיה אביטל

 

053-7274740

ספרנית :

אורנה יגודה

 

053-5209725

דוברת :

ענת בלאיש

 

053-7704333

רכז נוער :

אוהד מעיין

 

050-3525133

יו"ר צח"י :

אורנה יגודה

 053-5209725

 

 

כיצד מגיעים

 

דרונט בניית אתרים