טפסים אגף חינוך
גודל טקסט      
ישובי המועצה
תעשייה
תיירות
רבנות שומרון
מועצה בחירום
פניות ציבור
יזכור

טפסים אגף חינוך

בקשת העברה פנים מועצתית

בקשה לאישור לימודים בגני ילדים טופס מקוון

בקשה לאישור לימודי חוץ - גנים טופס מקוון

פניה לקבלת שירות ממרכז להתפתחות הילד – טופס מקוון

פניה לקבלת שירות ממרכז להתפתחות הילד - להורדה

טופס בקשת החלטת ועדת השמה – טופס מקוון

טופס בקשת החלטת ועדת השמה - להורדה

טופס מקוון עבור תושבים חדשים במועצה האזורית שומרון

בקשה לסיוע כלכלי למסע לפולין – קובץ מקוון

בקשה לסיוע כלכלי למסע לפולין – קובץ להורדה

כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי – לרבות הורים גרושים ופרודים טופס מקוון

כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי – לרבות הורים גרושים ופרודים - להורדה

טופס בקשה לאישור גריעה/ביטול רישום ממצבת התלמידים של המועצה – טופס מקוון

טופס בקשה לאישור גריעה/ביטול רישום ממצבת התלמידים של המועצה – להורדה

טופס בקשה לאישור לימודי חוץ - טופס מקוון

טופס בקשה לאישור לימודי חוץ - להורדה

דרונט בניית אתרים