נספחים
גודל טקסט      
תיירות
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תעשייה
יזכור
פניות ציבור
מועצה בחירום

נספחים

 
 פרקי המדריך:
 
 

מאמר מקצועי בנושא שותפות והשתתפות - ד"ר שי בן יוסף

נוהל ועדת ביקורת במוא"ז שומרון (מתוך חוזר מנכ"ל 12.14)

תרשים זרימה של משרד הפנים לבחינת הפרמטרים והנתונים לקבלת החלטה בדבר זהות ועדים/ בחירות לועד המקומי

מאמר מקצועי - זהות ועדים במוא"ז שומרון - מיימוני שלוש ושות' משרד עורכי דין

פרוטוקול מליאת מוא"ז שומרון בדבר האצלת סמכויות לועדים מקומיים

נוהל 'הישוב כספק מים'

מצגת - איך קוראים תב"ע?

פורמט לדיווח לאגף החינוך לטובת הרשמה למוסדות חינוך

נוהל הפעלת תב"ר ביישובי המועצה (מתוך חוזר מנכ"ל 12.14)

הנחיות גזבר המועצה בדבר מועדי הדיווחים הכספיים

פורמט תקציב שנתי לישוב כפי שנדרש להגיש למועצה

מאמר מקצועי בנושא שיח תכליתי בהשתתפות רחבה - ד"ר שי בן יוסף

פורמט לדוגמא - תכנית עבודה שנתית -חברתית מקושרת תקציב

קישור לאתר המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה, האגף לשירותים חברתיים מוא"ז שומרון

לצפייה בחוזר מנכ"ל ליישובי המועצה האזורית שומרון 3

ערכה לגיוס מזכיר

נוהל העסקת עובדים בישובי מוא"ז שומרון (מתוך חוזר מנכ"ל 12.14)

פרוטוקול לדוגמא- אספה כללית/ חברים באגודה

פרוטוקולים לדוגמא- ועד מקומי ואגודה שיתופית

לוח שנתי לסיוע בתכנון עבודת הועד לשנה הקרובה

  1. לעמוד הבא
דרונט בניית אתרים