דפי מידע - הנחות בארנונה
גודל טקסט      
תיירות
ישובי המועצה
תעשייה
רבנות שומרון
יזכור
מועצה בחירום
פניות ציבור

דפי מידע - הנחות בארנונה

הערות חשובות:
1. חייל בסדיר נדרש להציג תעודת חוגר וצילום ת.ז. וספח מלא.
2. אזרח ותיק שאינו מקבל קיצבה מביטוח לאומי - נדרש להציג צילום ת.ז וספח מלא
+ דף בנק ש חודש מלא מכל חשבונות הבנק שעל שמו.
דרונט בניית אתרים