הוראה קבועה לחיוב חשבון בנק או כרטיס אשראי, ארנונה אדמת בניין, סקר נכסים - טוי חקאק
גודל טקסט      
תיירות
תעשייה
ישובי המועצה
רבנות שומרון
מועצה בחירום
יזכור
פניות ציבור

הוראה קבועה לחיוב חשבון בנק או כרטיס אשראי, ארנונה אדמת בניין, סקר נכסים - טוי חקאק

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בערבי חג ובחוה"מ - מחלקת הגביה סגורה

 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

 

טלפון: 03-9061160 שלוחה 7    פקס: 03-9061169        כתובת דוא"ל:gviya3@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

תושב / בעל עסק / תעשיין יקר,

v      ניתן לשלם בהוראת קבע את החיובים השוטפים בלבד.

v      הוראת קבע בנקאית מזכה בהנחה בארנונה בשיעור 2% מהחיוב השוטף.

v      הוראת קבע בכרטיס אשראי מזכה בהנחה בארנונה בשיעור 1% מהחיוב השוטף.

v      הגביה באמצעות הוראת הקבע מתבצעת החל מתקופת החיוב שלאחר קבלת הטופס במחלקת הגביה.

 v      בקשות לשינוי או ביטול גביה באמצעות הוראת הקבע יש לשלוח בכתב לפקס 03-9061169 או לכתובת הדוא"ל gviya3@shomron.org.il

וזאת עד 5 ימי עסקים שקודמים למועד הגביה.

על הבקשה להיות ברורה בניסוחה ולכלול  את שם המשלם, קוד משלם ומספר הנכס.

באחריות המשלם לוודא קבלת הבקשה במחלקת הגביה.

 

להלן הנחיות למילוי הטפסים וקישור להורדת הטפסים:

טופס הוראה לחיוב קבוע מחשבון בנק

1.       יש למלא בברור מס' החשבון,בנק וסניף.

2.       יש למלא את קוד המשלם כפי שהוא מופיע בשוברי התשלום הנשלחים אליכם, במידה ומדובר בחיוב חדש – קוד המשלם הינו מספר תעודת הזהות של בן הזוג / ח.פ.

3.       יש למלא את מספר הנכס כפי שהוא מופיע בשוברי התשלום הנשלחים אליכם, במידה ומדובר ביותר מנכס אחד חשוב לציין את כל מספרי הנכסים הנדרשים.

4.       יש למלא את פרטי בעל החשבון בצורה ברורה.

5.       יש לסמן את תדירות החיוב:

·         גביה אחת לחודש       -           החיוב יחולק ל-2 תשלומים ויגבה בחודש אי זוגי בין ה-20 ל-24 בחודש,

                                                 ובחודש זוגי בין ה-12 ל-15 בחודש.

·         גביה אחת לחודשיים   -           החיוב יגבה בחודש אי זוגי בין ה-20 ל-24 בחודש.

תאריכי הגביה המדוייקים בכל חודש רשומים ע"ג השובר.

6.       יש להחתים את הבנק על הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה עותק מהספח החתום.

 

 טופס הוראה לחיוב קבוע בכרטיס אשראי

1.       יש למלא את קוד המשלם כפי שהוא מופיע בשוברי התשלום הנשלחים אליכם, במידה ומדובר בחיוב חדש – קוד המשלם הינו מספר תעודת הזהות של בן הזוג / ח.פ.

2.       יש למלא את מספר הנכס כפי שהוא מופיע בשוברי התשלום הנשלחים אליכם, במידה ומדובר ביותר מנכס אחד חשוב לציין את כל מספרי הנכסים הנדרשים.

3.       יש למלא את פרטי כרטיס האשראי, תוקפו ומספר ה-CVV – 3 הספרות האחרונות המופיעות בגב הכרטיס בצורה ברורה.

4.       יש לסמן את תדירות החיוב:

5.       גביה אחת לחודש -           החיוב יחולק ל-2 תשלומים

·         גביה אחת לחודש             -           החיוב יחולק ל-2 תשלומים ויגבה בחודש אי זוגי בין ה-20 ל-24 בחודש,

                                                       ובחודש זוגי בין ה-12 ל-15 בחודש.

·         גביה אחת לחודשיים         -           החיוב יגבה בחודש אי זוגי בין ה-20 ל-24 בחודש.

תאריכי הגביה המדוייקים בכל חודש רשומים ע"ג השובר.

6.       באחריות התושב לעדכן בכתב את מחלקת הגביה על כל שינוי בכרטיס: אבידה / גניבה / עדכון תוקף / שינוי מספר

 

ארנונה עבור אדמת בניין

החיוב בארנונה עבור אדמת בניין הינו בהתאם לחוק ולצו הארנונה של המועצה.

·         עם כל רכישה של מגרש – יש להעביר אישור מהחטיבה להתישבות או כל גורם אחר ממנו נרכש המגרש.

על האישור לכלול את שם הישוב, מספר המגרש, שם המוכר + ת.ז. / ח.פ., שמות הרוכשים + ת.ז. / ח.פ., מועד העברת הבעלות.

יש לצרף למסמך הרכישה את הטופס המצ"ב

 

סקר נכסים

בהתאם להנחיות משרד הפנים אחת ל-5 שנים עורכת המועצה סקר מדידות בכל הנכסים לצורך עדכון חיובי הארנונה.

על כל שינוי בנכס יש להודיע מיידית בכתב למחלקת הגביה ולא להמתין לסקר,

שכן במידה ולא ידווחו תוספות ושינויים אשר יתגלו בסקר הםיחוייבו למפרע.

 

  הוראת קבע בנק
דרונט בניית אתרים