נכסים באזורי תעשייה, ביוב, מים, אשפה - רונית בר
גודל טקסט      
ישובי המועצה
רבנות שומרון
תיירות
תעשייה
יזכור
פניות ציבור
מועצה בחירום

נכסים באזורי תעשייה, ביוב, מים, אשפה - רונית בר

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בערבי חג ובחוה"מ - מחלקת הגביה סגורה

 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

 

טלפון: 03-9061160 שלוחה 2    פקס: 03-9061169        כתובת דוא"ל:ronitb@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

 

בעל עסק / תעשיין יקר,

מחובתך לדווח למחלקת הגביה באופן מיידי ובכתב על כל שינוי בנכס (מגרשים / נכס בנוי) כגון: מכירה / רכישה / השכרה / שינוי גודל.

 

לנוחותכם, פירוט המסמכים אותם יש להעביר.

באחריותכם לוודא קבלת כל המסמכים במחלקת הגביה:

 

v      השכרת נכס

עותק חוזה שכירות לתקופה של שנה ומעלה חתום ע"י השוכר והמשכיר.

·         בהשכרה לתקופה קצרה משנה החיובים יצאו ע"ש הבעלים, זאת בהתאם לסעיף בהתאם לסעיף 68 (ב) בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט- 1979

 

העברת החיובים ע"ש השוכר תתבצע מיום קבלת חוזה השכירות והמסמכים הנדרשים במחלקת הגביה

 

v      מכירת / רכישת נכס

1.       עותק הסכם מכר

2.       צילום ת.ז. + ספח של השוכר / דוח רשם החברות

3.       תאריך העברת הבעלות

 

v      רכישת מגרש ובניה פרטית

1.       אישור הקצאת המגרש

2.       צילום ת.ז. + ספח של הרוכש / דוח רשם החברות

3.      בסיום הבניה יש להעביר אישור על טופס 4 או הודעת איכלוס הנכס – הראשון מבינהם.

 


דרונט בניית אתרים