נכסים למגורים - רונית שרמי
גודל טקסט      
ישובי המועצה
רבנות שומרון
תיירות
תעשייה
מועצה בחירום
פניות ציבור
יזכור

נכסים למגורים - רונית שרמי

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בערבי חג ובחוה"מ - מחלקת הגביה סגורה

 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

 

טלפון: 03-9061160 שלוחה 6    פקס: 03-9061169        כתובת דוא"ל:gvy@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

 

תושב יקר,

מחובתך לדווח למחלקת הגביה באופן מיידי ובכתב על כל שינוי בנכס (מגרשים / נכס בנוי) כגון: מכירה / רכישה / השכרה / שינוי גודל.

לנוחותכם, מצ"ב טופס אותו יש למלא ולהעביר בצירוף המסמכים הנדרשים לפי פירוט.

באחריותכם לוודא קבלת כל המסמכים במחלקת הגביה:  

 

טופס דיווח על רכישת/ מכירת נכס,  השכרת נכס

 

טופס דיווח על הגדלת / הקטנת נכס 

 

v      השכרת נכס

1.       עותק חוזה שכירות לתקופה של שנה ומעלה חתום ע"י השוכר והמשכיר.

·         בהשכרה לתקופה קצרה משנה החיובים יצאו ע"ש הבעלים, זאת בהתאם לסעיף 68 (ב) בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט- 1979

·         חוזה השכרה של חלק מהנכס או יחידת דיור לא יעודכן והחיובים יצאו ע"ש הבעלים.

2.       צילום ת.ז. + ספח של השוכר

 

העברת החיובים ע"ש השוכר תתבצע מיום קבלת חוזה השכירות והמסמכים הנדרשים במחלקת הגביה

 

v      מכירה / רכישת נכס

1.       עותק הסכם מכר

2.       צילום ת.ז. + ספח של הרוכש

3.       תאריך העברת הבעלות

 

v      רכישת נכס מקבלן או חברה משכנת

1.       עותק הסכם מכר

2.       צילום ת.ז. + ספח של הרוכש

3.       בסיום הבניה יש להעביר טופס אכלוס חתום ע"י הקבלן או החברה המשכנת

 

v      רכישת מגרש ובניה פרטית

1.       אישור בר רשות

2.       צילום ת.ז. + ספח של הרוכש

3.      בסיום הבניה יש להעביר אישור על טופס 4 או הודעת איכלוס הנכס – הראשון מבינהם.

 

v      קבלת נכס בירושה

1.       צו ירושה / צו קיום צוואה

2.       צילום ת.ז + ספח של היורשים

3.       במידה וקיים ייצוג יש להציג צו מינוי אפוטרופוס

 

v      העברת נכס ללא תמורה

1.       אישור בר רשות

2.       צילום ת.ז + ספח של מקבל הנכס

 

דרונט בניית אתרים