רישוי עסקים לקייטנות
גודל טקסט      
רבנות שומרון
תעשייה
תיירות
ישובי המועצה
פניות ציבור
מועצה בחירום
יזכור

רישוי עסקים לקייטנות

18/03/2014

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  1968, ניהול קייטנה מחייב הוצאת רישיון עסק למטרת שמירה על – שלומם וביטחונם של הילדים. מספר פריט בצו רישוי עסקים  7.8  קייטנות 7.8 א' קייטנה ו 7.8 ב' מחנה נוער. חיקוק אחר חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן - 1990

האם הקייטנה שלכם זקוקה לרישיון עסק?
בתאריך 10.05.2012 פורסם צו רישוי עסקים: פטור מחובת רישוי  לקייטנות ובו מפורטים כל סוגי הקייטנות הפטורות מרישוי עסק.נ קישור לקובץ בדיקה קייטנות

הבהרה קייטנה שיש בה לפחות 11 ילדים בגילאי  3  עד 17 וימי הקייטנה מעל יומיים חייב ברישיון.


כיצד מקבלים פטור מניהול עסק לקייטנה?
לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, יש לשלוח מכתב בקשה לפטור ליו"ר הוועדה, למנהל היחידה לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים, מר אשר גרנר. לכתובת דרך מנחם בגין 125 , ת.ד 7090 תל אביב מיקוד 77012, טלפון 03-7632609, פקס 03-7632610.


איך מתחילים בתהליך?
יש להגיע למדור רישוי עסקים ולהגיש בקשה לקייטנה. הבקשה כרוכה בתשלום אגרת רישוי, טופס בקשה לרישיון, תעריפים ואגרות רישוי עסקים.


גורמי הרישוי לקייטנה הם:

1.       משרד החינוך  הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.

2.       כיבוי אש  המתייחס לאבטחת המקום ומניעת דליקות.

3.       משרד הבריאות   שבודק את תנאי התברואה של המזון הניתן לילדים ותנאים אחרים (כגון הצללה).

4.       משטרה רק לעסק של מחנה נוער תשלח הפניה למשטרה לידיעה.

לאחר קבלת אישורים של הגורמים הנ"ל אגף רישוי עסקים ינפיק את הרישיון.
  לבדיקת פטור רישוי לקייטנות לחץ כאן
דרונט בניית אתרים