הנחיות והסברים על תהליך תכנון וקידום תב"ע:

איתי מרבל
מנהל מחלקת תבעו"ת