הטופס מיועד לתושבים המעוניינים לקבל אישור חיבור תשתיות (טופס 4).
לאחר מילוי טופס בקשה זה, יועברו הפרטים לבדיקה וכאשר ימצא שהם תקינים ישלחו אליכם בדוא"ל גיליון דרישות ומדריך להעלאת המסמכים הנדרשים להגשה באתר הועדה. 

  • לנוחיותכם, במדריך לקבלת אישור חיבור תשתיות (טופס 4) סעיף 3 רשומים המסמכים הנדרשים להגשה באתר הועדה לאחר אישור בקשה זו ושליחת גיליון הדרישות - לצפייה לחצו כאן.
  • הנחיות להגשת מדידה - לחצו כאן.
  • לאחר הגשת כל המסמכים יישלח מפקח שיבדוק את התאמת הבנייה בפועל להיתר שניתן והתאמה לתקנים הרלוונטיים.
  • עם קבלת אישור חיבור תשתיות (טופס 4) עליכם לעדכן את מחלקת הארנונה במועצה ולשלוח להם את אישור חיבור תשתיות (טופס 4) - למחלקת ארנונה לחצו כאן.

לפרטים נוספים:

עדינה ליסק
רכזת פיקוח, טופס 4 ושכונות | מענה טלפוני: יום א' 12:30-15:30 ויום ד' 09:00-12:00

פרטי המבקש/מייצג

פרטי הנכס

Browser not supported