סוג הכיתה קוד כיתה בתי-ספר לחינוך מיוחד כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר של החינוך הרגיל
ימים א'-ה' / בחטיבות עמלניות יום ו' ימים א'-ה' / בחטיבות עמלניות יום ו'
אוטיסטים/PDD קשים 21 16:45 12:45 16:45 12:45
בעלי הפרעות נפשיות קשות 28 16:00 11:50
חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים 11 14:30 11:50 12:45 11:50
עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים 12 14:30 11:50 12:45 11:50
בעלי פיגור בינוני רב-בעייתי 15 14:30 11:50 14:30 11:50
משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות רב-בעייתי 19 14:30 11:50 14:30 11:50
בעלי פיגור קשה/עמוק סיעודיים 24 14:30 11:50 14:30 11:50
בעלי פיגור בינוני מורכב 26 14:30 11:50 14:30 11:50
חולים בבתי-חולים רגילים 13 12:45 11:50
בעלי פיגור קל רב-בעייתי 16 12:45 / 13:30 11:50 12:45 / 13:30 11:50
בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות 17 12:45 / 13:30 11:50 12:45 / 13:30 11:50
לקויי למידה רב-בעייתיים 20 12:45 / 13:30 11:50 12:45 / 13:30 11:50
מעוכבי התפתחות 29 12:45 / 13:30 11:50 12:45 / 13:30 11:50
מעוכבי שפה 30 12:45 / 13:30 11:50