אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פותח את האפשרות להגיש הצעה להעמדת דוכני מכירה (לא מזון!) בפסטיבל עלמא ביישוב רבבה

הפסטיבל בתאריך י"ג אב תמוז תשפ"ג 31/07/2023 בין השעות 18:00-23:00 

עלות העמדת דוכן מכירה - 150 ₪

שימו לב - חל איסור בשימוש בגז

הגשת הצעה עד תאריך כ"ד תמוז תשפ"ג 13/7/23 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

הדס ארנרייך
מנהלת מחלקת תרבות
נעמה איצקוביץ
מנהלת מחלקת קידום עסקים וצעירים
 

פרטי האירוע

בתאריך י"ג אב תשפ"ד 31/07/23 בין השעות 18:00-23:00 יתקיים פסטיבל עלמא ביישוב רבבה
אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פותח את האפשרות להגיש הצעה להעמדת דוכני מכירה (לא מזון!) באירוע

*מספר המקומות מוגבל*

פרטי המגיש

פרטי המכירה

יש צורך בכבל מאריך?
יש צורך בכבל מאריך? (חובה) שדה חובה
מגיעים עם צילייה/גזיבו?
מגיעים עם צילייה/גזיבו? (חובה) שדה חובה
יש צורך בפריקה סמוכה לדוכן?
יש צורך בפריקה סמוכה לדוכן? (חובה) שדה חובה
יש צורך בתאורה?
יש צורך בתאורה? (חובה) שדה חובה
עלות דוכן
עלות דוכן (חובה) שדה חובה
Browser not supported

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.