הנחיות עיקריות מתוך המדריך המלא להגשת בקשה להיתר בנייה: