כחלק מתהליך פיתוח והקמת שכונות יש למלא טופס זה לצורך השלמת פרטים עבור התחייבות יזם במועצה אזורית שומרון.
לאחר שליחת טופס זה יופק מסמך התחייבות היזם לחתימה.

שימו לב - קבצים שיש לצרף:

  1. אישור יישוב לבחירת יזם - למסמך לחתימה לחצו כאן
  2. אומדן עלויות תשתיות ציבוריות חתום על ידי מנהל הפרויקט

פרטי מנהל הפרויקט

פרטי הפרויקט

פרטי ממלא הטופס