בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לציין את שם העמותה ולתאר בפירוט את מהות הפנייה.
ככל שיש בידייך אסמכתאות לבירור הפנייה, מומלץ לצרפם.

הפנייה מיועדת לעובדות ועובדי מועצה אזורית שומרון בלבד.

 

שם העמותה (חובה) שדה חובה