יום הלימודים במסגרות החינוך המיוחד

ילדים שנקבעה להם זכאות ע"י ועדת איפיון וזכאות של אגף החינוך ושובצו ללימודים במסגרות החינוך המיוחד, זכאים להסעה מבתיהם למוסד החינוכי ובחזרה. במקרים מסויימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה – לקבלת מידע על תחום המלווים בהסעות לחצו כאן.

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים מבית התלמיד אל מוסדות החינוך ובחזרה במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית ולהחזירם לבתיהם. זמני ההסעה קבועים בהמלך שנה למעט ימים מיוחדים – חגים וחופשות.

מי זכאי להסעה?

עפ"י חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים , התשע"ד-1994, זכאים תלמידי בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21  להסעה מביתם לבית הספר בו הם לומדים ובחזרה.
זכאות וסוג ההסעה נקבעים לפי קוד לקות  שנקבעה בועדת איפיון וזכאות.

לדוגמה- חלק מהתלמידים זכאים להסעה מביתם, אך בעלי לקות 58 – (ליקויי למידה) – נאספים מתחנות ההסעה ולא מהבית.
אין השתתפות בהסעות לטיפוליים רפואיים וכדומה.

ארגון הסעה לתלמיד בחינוך מיוחד

 1. אגף החינוך במועצה מעביר למחלקת הסעות את שיבוץ המוסד החינוכי של התלמיד.
 2. במהלך חודשים יולי-אוגוסט נבנים מסלולי הנסיעה, תוך התחשבות בצרכי התלמידים ובכפוף לנהלי משרד החינוך.
 3. המסלולים המתוכננים מועברים לאישור משרד החינוך.
 4. בהתאם להנחיות, מסלולים של רשויות סמוכות משולבים יחד.
 5. במחצית חודש אוגוסט אנחנו מעדכנים את ההורים בסמס איזו חברת הסעות תסיע את ילדם לאורך השנה.
 6. במקביל, חברת ההסעות מקבלת מאיתנו את פרטי התלמיד, כולל – שם ישוב ומספר טלפון. (חברת ההסעות היא זו שמשבצת את הנהגים למסלולי ההסעה).
 7. יום יומיים לפני תחילת שנת הלימודים הנהגים יוצרים קשר עם ההורים לתיאום כתובת מדויקת ועדכון שעת האיסוף.
 8. את מערכת השעות - המוסדות מעדכנים את מחלקת הסעות במועצה. הורים שנתקלים באי התאמה יש לעדכן את המוסד להעביר את הנתונים  למחלקת ההסעות במייל: hasaotHM@shomron.org.il

מדוע רק בסוף אוגוסט ההורים מקבלים מידע על ההסעה?

 1. חלק מתלמידי החינוך המיוחד שלומדים במוסדות מחוץ לתחומי המועצה מקבלים אישור לימודים רק בסוף אוגוסט. שינוי בשיבוץ תלמיד משפיע לעיתים על מספר מסלולים.
 2. שילובי הסעות בין הרשויות, עפ"י כללי משרד החינוך, נעשים רק בימים האחרונים של אוגוסט.

זכאים להסעה ללא הגבלת מרחק:

 • תלמידים עם פיגור קשה / בינוני מורכב
 • משותקי מוחין
 • ‏PDD
 • הפרעות נפשיות קשות
 • חירשים וכבדי שמיעה
 • עיוורים ולקיי ראיה

תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה עבור אותם מרחקים שנקבעו בכללים לחינוך הרגיל:
תלמידים בגילאי גן חובה עד כתות ד' (כולל) מעל 2 ק"מ.
תלמידים מכתה ה' ומעלה – מעל 3 ק"מ.

להרחבת הנושא בחוזר מנכ"ל לחצו כאן ובאתר כל זכות לחצו כאן

למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה הנמדדים במערכת המידע הגיאוגרפי של משרד החינוך – לכניסה למערכת לחצו כאן.

זכאות להסעה בסוף יום לימודים

זמני סיום הלימודים נקבעים ע"י משרד החינוך על פי לקות התלמידים. לזמני סיום הלימודים לחצו כאן.

בימים של טיולים, מסיבות, מחלה או כל חזרה שאינה בשעת סיום הלימודים התקנית באחריות הורי התלמיד לדאוג לחזרתו הביתה.

משרד החינוך אינו משתתף בהוצאות הסעה נוספות המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות/צהרונים וכד', ולא מהארכת מסגרת הלימודים – למעט תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ברמת מוגבלות שכלית בינונית, קשה ועמוקה בלבד, אשר בנוסף אושרה להם מועדונית המשך של משרד הרווחה (במקרים אלה מימון ההסעה המאושרת מוסדרת בין משרד הרווחה ומשרד החינוך בכפוף לאישור פיקוח).

מתוך חוזר משרד החינוך מתאריך 27.7.15:
"… תלמידים בכל מוסדות החינוך המיוחד, ילמדו עפ"י לוח הזמנים והיקף שעות המלא המוגדר בכל לקות ולכל סוג מסגרת חינוכית בחוזר המנכ"ל. שעות הלימודים והיקף ימי הלימוד בשבוע שנקבעו, מיועדות לתת הזדמנות שווה לכל תלמיד בחינוך המיוחד, לקבל שירותי הוראה, חינוך וטיפול מקיפים ומקצועיים למען קידומו, להוסיף שירותים יחודיים ולהרחיב פעילות חברתית מותאמת. אורך יום הלימודים ולימודים סדירים לאורך כל השבוע, הינם תנאי הכרחי לקיום רצף אחד, קבוע ברור ומופנם לתלמידים, המשלב פעולות חינוכיות בהתאם לצרכיהם. ככלל ועפ"י האמור לעיל, משרד החינוך והאגף לחינוך המיוחד שואפים להאריך את יום הלימודים ומחייבים קיום יום לימודים ארוך בהלימה לכל סוג לקות."

סיום לימודים בימים מיוחדים
כל מסגרת חינוכית מחויבת לקבל את אישור המפקח המחוזי של משרד החינוך ועל התאריכים בהם יתקצר יום הלימודים. כמו כן ועפ"י הנחיות משרד החינוך, על המוסד החינוכי לעדכן את ההורים כבר בתחילת שנת הלימודים מהי תוכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

קיצור יום לימודים

בכיתות חינוך מיוחד, המשולבות בחינוך הרגיל בלבד, שיום לימודיהם מסתיים אחרי השעה 15:30 (לתלמידים 56 ו-55) ניתן יהיה לקצר את יום הלימודים לתלמיד, בנסיבות חריגות ביותר ובאישור רפואי בלבד, ולסיימו בשעה 15:30 ולא קודם לכן על פי ההנחיות הבאות:

 1. הגשת הבקשה תהיה דרך המוסד למחלקת הסעות ובצירוף אישור פיקוח.
 2. האישור לא יחייב את משרד חינוך בהסעה נוספת. ההורים ייקחו על עצמם ועל אחריותם את ההסעה בשעה המבוקשת.
 3. הבקשה תחייב את ההורים להוצאת ילדם בשעה קבועה לאורך כל שנת הלימודים (כך יוכל מנהל המסגרת לבנות מערכת לימוד מותאמת וקבועה).

תלמידים עם לקויות אחרות, שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, לא יוכלו להשתחרר לפני סיום יום הלימודים.

לידיעת ההורים – כל מסגרת חינוכית מחויבת לקבל את אישור המפקח המחוזי של משרד החינוך ועל התאריכים בהם יתקצר יום הלימודים. כמו כן ועפ"י הנחיות משרד החינוך, על המוסד החינוכי לעדכן את ההוים כבר בתחילת שנת הלימודים מהי תוכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

זכאות להסעה בחופשות / זכאות למלווה בהסעה 

קוד  לקוח  סוכות וחנוכה  יולי  עד 15 באוגוסט  זכאי למלווה 
51 משכל גבולי רב-בעייתי לא  כן  לא  לא
52 מוגבלות שכלית הפתחותית קלה כן  כן  כן  לא
53 מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית כן  כן  כן  כן
54 מוגבלות שכלית התפתחותית קשה/עמוק/סיעודי כן  כן  כן  כן
55 הפרעות התנהגותיות רגשיות/AD(H)D  לא  כן  לא  כן
56 אוטיסטים A.S.D כן  כן  כן  כן
57 בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש כן  כן  כן  כן
58 לקות למידה רב בעייתית / AD(H)D לא  כן  לא  לא
59 משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות כן  כן  כן  כן
60 חרשות / כבדות שמיעה  כן  כן  כן  כן
61 עיוורים ולקויי ראיה  כן  כן  כן  כן
62 עיכוב התפתחותי לא  כן  לא  לא
63 עיכוב שפתי  לא  כן  לא  לא
64 קשב וריכוז A.D.H.D לא כן לא לא
65 חשד למוגבלות שכלית התפתחותית קלה כן  כן  כן  לא
66 חשד מוגבלות שכלתית התפתחותית בינונית כן כן כן כן
67 חשד למוגבלות שכלית התפתותית קשה כן כן כן כן
69 מוגבלות שכלית התפתחותית קל עד בינוני       כן
70 מוגבלות שכלית התפתחותית בינוני נמוך       כן
98 מחלות נדירות       כן

הסעה לצהרון/מועדונית 

על פי הנחיות משרד החינוך יש להחזיר תלמידים לבתיהם.
יחד עם זאת, ביודענו את המציאות אנחנו דואגים במידת האפשר, להוריד ילדים בצהרון/מועדונית.
להגשת בקשה לחץ כאן https://www.shomron.org.il/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA/.

מועדונית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים:
מקצת בעלי הלקויות זכאים לשהיה במועדונית ע"ח משרד הרווחה. שמות התלמידים
הזכאים מועברים אלינו ע"י משרד הרווחה, ולתלמידים אלה מסודרת הסעה כנדרש.
תלמידים שאינם זכאים, ניתן לפנות אלינו למייל hasaotHM@shomron.org.il . אנחנו שוקלים אם ניתן לצרף את התלמיד
להסעה קיימת. במקרים בהם אין זה מסתייע לא מאושרת הסעה אחרי מועדונית.

עדכונים ושינויים חד פעמיים 

למי עלי להודיע על שיניים במקרים דחופים?

 1. לנהג ההסעות שמגיע מידי בוקר אליכם.
 2. במקרים בהם יש מלווה בהסעה יש להודיע גם למלווה.
 3. באין מענה יש להודיע לחברת ההסעות.

במידה ותלמיד אינו נוסע ביום מסויים, מכל סיבה, יש לעדכן את המלווה הקבוע בהסעה/את הנהג כדי למנוע עיכובים מיותרים לתלמידים האחרים הנוסעים באותה ההסעה.

במצב בו תלמיד נוסע לבד בהסעה וככל שידוע ייעדר ולא ייסע ללימודים נא לעדכן את רשות ההסעות לשם ביטול ההסעה.

על כל שינוי אחר הרלוונטי להסעה יש לעדכן את רשות ההסעות במייל או במערכת הפניות באתר המועצה. במידה ולא נקבל עדכון לא נוכל שאת באחריות לטיפול בבקשה.


טרמינלים 

טרמינל הוא מקום בטוח ומוסכם בו מותר להעביר תלמידים מרכב לרכב.
אילוצי ההסעות ברכבים ממוגני ירי ומיעוטם של רכבים אלה לעומת הצרכים הנדרשים' כמו גם העלויות הגבוהות של שנסיעה ברכבים ממוגנים, מאלצת אותנו לשימוש בטרמינלים. בטרמינלים תלמידים עוברים מרכב ממוגן ירי לרכב אחר, איתו ממשיכים לערים השונות עפ"י שיבוצם במוסד החינוכי..

ברחבי המועצה 4 טרמינלים:

 • טרמינל ברקן
 • בה"ד 3
 • שער אפרים
 • מחסום ריחן

בכל טרמינל סיפקנו ככל שניתן את התנאים הנדרשים לקליטת תלמידים.בטרמינל ברקן הוצבה מצלמה, בשער אפרים הציבה המועצה, בתוך הישוב, תחנת הסעה לתלמידים וכן הלאה.
לנהגים הועברה הנחיה חד משמעית – רכב חובר לרכב, אין להשאיר תלמידים לבד בטרמינל.

מקרים חריגים בהסעות ובקשות מיוחדות 

בקשות חריגות של הורים או של מוסדות חינוך, מופנות לוועדת הסעות מרכזית. דיוניה מרכזים את כל הבקשות מכל הרשויות הארץ.
הועדה מתכנסת בזמנים לא קבועים ובערך אחת לחודש. משתתפים בה נציגי משרד החינוך ונציגי משרד האוצר.
המועצה מכינה פניה לוועדה, אליה מצורפים:

 • מסמכים רפואיים (במידה ונדרש, ורק מסמכי בית חולים ולא רופא משפחה).
 • מכתב המלצה ממחלקת החינוך והסברים מפורטים לגבי מהות הבקשה.

הועדה דנה בכל מקרה לגופו ותשובה ניתנת בכתב. כל התהליך ועד קבלת התשובה נמשך כחודשיים.
לכל תושב פתוחה הדרך לערעורים.

לתלונות הציבור במשרד החינוך לחצו כאן