רישוי עסקים בזמן קורונה

רישוי עסקים בזמן קורונה

תו סגול לחנויות מסחר ומקומות עבודה

 27/04/2020

בעל עסק יקר,

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם נדרשים למלא את הטופס הרלוונטי

1 . תקן סגול לחנויות מסחר

2 . תקן סגול למקומות עבודה

בהמשך להנחיות שאושרו על ידי הממשלה בתאריך 18.4 ולנוחיותכם מצורפים הנחיות ודגשים כפי שהתקבלו.

התו הסגול לחנויות המסחר:

מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן,

ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ-10  עובדים או יותר מ – 30

אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.

התקן הסגול למקומות העבודה:

מקום עבודה עם מעל 10 עובדים שאינו חיוני ושאינו נאסר לפתיחה על ידי משרד הבריאות, שיקיים את התנאים המפורטים במסמך

זה, יהיה רשאי שיגיעו כלל העובדים למקום העבודה. עדיין מומלץ לאשר לעובדים שיכולים לעבוד מהבית.

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו

בנושא, המידע בדף זה נכון לתאריך 27.04.2020

באם ישנן שאלות ו/או הבהרות מוזמנים ליצור קשר עם מדור רישוי עסקים:

שרון צפרי

טלפון: 03-9061181

דואר אלקטרוני: rishuy@shomron.org.il

קישורים:

 

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות