פטור  מארנונה  לחודשים מרץ-אפריל-מאי 2020 לעסקים אשר נפגעו במשבר הקורונה

פטור  מארנונה  לחודשים מרץ-אפריל-מאי 2020 לעסקים אשר נפגעו במשבר הקורונה

פטור  מארנונה  לחודשים מרץ-אפריל-מאי 2020

לעסקים אשר נפגעו במשבר הקורונה

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"ף-2020,

פרק ט': הנחות בשנת 2020 בשל משבר הקורונה,

אישרה מליאת המועצה ביום כ"ט ניסן תש"פ, 23/04/2020

פטור  מארנונה לחודשים מרץ-אפריל-מאי 2020

לעסקים העונים על תנאי הפטור בתקנות.

  1. הפטור יעודכן באופן אוטומטי ויופיע כבר בחיוב שישלח עבור החודשים מאי-יוני 2020.

  1. עסקים הזכאים לפטור אשר שילמו את הארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2020 ואשר תישאר לזכותם יתרת זכות, רשאים להגיש בקשה בכתב למח' הגביה להשבת יתרת זכות עד ל- 21.5.2020 באמצעות הדוא"ל  ayelets@shomron.org.il. באם לא תוגש בקשה להשבת יתרת הזכות עד המועד כאמור, תקוזז היתרה מחיוב הארנונה לחודשים 7-8/2020.

  1. עסקים הזכאים לפטור ושילמו את הארנונה השנתית מראש יקבלו החזר. נציגי מחלקת הגביה יפנו לבעלי עסקים אלה לצורך תיאום ההחזר.

  1. בעל עסק אשר לא קיבל את הפטור וסבור כי עונה על תנאי ההנחה, רשאי להגיש למנהל הארנונה ערעור זאת עד לתאריך 30/06/2020.

  1. את הערעור יש להגיש בדוא"ל ayelets@shomron.org.il תוך ציון שם המשלם, מספר המשלם ומספר הנכס כפי שרשומים בהודעות החיוב בארנונה.

  1. שימת ליבכם: בהתאם להוראות התקנות ככל ולא תוסדר יתרת הארנונה הכללית עד לסוף לשנת 2020 יבוטל הפטור.

אנו מאחלים בריאות איתנה לכולם

פרנסה טובה וחזרה במהרה לשיגרה מבורכת

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות