רכז נוער, בית נוער, ועדת הורים, מועצת נוער ותנועת נוער
עוגנים אלו הם הבסיס לתחום הנוער בישוב באמצעותם מועברים תהליכים חינוכיים משמעותיים של צמיחה ועשיה. כמו כן, הם מהווים גורמים מניעתיים. כאשר אחד מהם או יותר חסרים עלול להיווצר מצב סיכון לבני הנוער: שוטטות, התמכרויות, ניתוק וכו'.


רכז נוער- מנהיג חינוכי

רכז הנוער בישוב קהילתי הנו העוגן והבסיס לכלל תשתית העבודה עם נוער היישוב. הרכז
מהווה מבוגר משמעותי ודמות חינוכית המלווה את בני הנוער במהלך גיל ההיתבגרות.
בחירת רכז הנוער המתאים לאופי ונוער הישוב הנה משימה משותפת לישוב ולמחלקת הנוער.
רכז הנוער הנו איש המקצוע בתחום הנוער וכתובת עבור בני הנוער וההורים. הרכז מזמן עבור בני הנוער חוויות ומפגשים ערכיים, היוצרים קרקע לגיבוש הזהות האישית והקבוצתית וחיזוק תחושת השייכות לישוב.

רכז הנוער מחויב במסגרת עבודתו להשתתף בקביעות בהשתלמויות הרכזים אשר מתקיימות בימי ראשון בין השעות 17:30-21:30 אחת לשלושה שבועות.


בית נוער

בית הנוער הוא 'שולחן העבודה' של רכז הנוער, בו מתבצעת רוב עבודתו החינוכית. ה"בית" כשמו כן הוא, המקום שהיישוב העניק לנוער ומכאן שהאחריות על המקום, שלמותו ותחזוקתו הנם של בני הנוער. כמו בבית, גם בבית הנוער ישנם כללים וגבולות. בבית הנוער הכללים יכתבו ביחד עם בני הנוער כאשר הם משקפים את כללי היישוב ואת הכללים החשובים לנוער. בית הנוער פתוח בשעות אחר הצהריים בזמנים קבועים הידועים לבני הנוער מראש. בבית הנוער ייהנו בני הנוער ממפגש עם דמויות בוגרות, פעילות חינוכית, מאווירה טובה עם חברים ומחוויות משמעותיות.


ועדת הורים

מטרת ועדת ההורים הנה יצירת שפה אחידה ושיתוף פעולה בין נציגי היישוב ובין רכז הנוער בהובלת תהליכים משמעותיים הקשורים בחינוך בני הנוער ביישוב.
שולחן העבודה של ועדת הנוער יבנה בהתאם לצרכים של כל ישוב וישוב. חברי הועדה הנם תושבי היישוב אשר תחום הנוער קרוב ללבם ומעוניינים לקדם את התחום ולאו דווקא הורים לבני נוער.


מועצת הנוער

מועצת הנוער הנה הגוף הייצוגי של כלל בני הנוער בישוב. חשיבות מועצת הנוער ביישוב היא בפיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער וביצירת שותפות ואחריות בהובלה והנהגה ציבורית.  תחומי מעורבותה שונים בכל יישוב בהתאם לצרכים ולאמון שהיא זוכה בו.
לפני כארבע שנים קמה מועצת נוער אזורית של כלל יישובי השומרון. כל ישוב מוזמן לשלוח נציג/ה שייצג את היישוב במועצת הנוער האזורית.


תנועת נוער

תנועת הנוער מעניקה לבני הנוער קרקע בטוחה למנהיגות, עשייה והתנדבות. זהו המקום של בני הנוער להוביל חזון, להיות משמעותיים ומשפיעים כבר בגיל ההתבגרות!
פעילות תנועת הנוער, כחלק ממערך המענים לנוער ביישוב, פותחת אפשרויות נוספות בפני הנוער-דמויות משמעותיות נוספות, מודלים של בני נוער בוגרים, למידה וחיקוי חיובי, להגשמה וביטוי .
רכז הנוער ורכז תנועת הנוער בישוב מונחים לעבוד בשיתוף פעולה במטרה לתת מענה לכלל בני הנוער בישוב.