תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

עמידה בדרישה תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הידעת שכל עסק הנותן שירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות?
בשנים האחרונות המודעות לתחום הנגישות גדלה באופן משמעותי וניתן למצוא בתי עסק, מבנים וארגונים רבים המתאימים עצמם לאנשים עם כלל המוגבלויות. גם בפן החוקי גובשו ומתגבשות תקנות נגישות ורפורמות משמעותיות בתחום

על מנת לקבל רישיון עסק חדש או לחדש רישיון לעסק קיים, יש לעמוד בדרישות תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך על בעל העסק להוכיח כי עמד בדרישות הנגישות. זאת יש לעשות באמצעות קבלת חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)  ומורשה נגישות שירות. חוות הדעת צריכה לבחון מה מתוך תקנות הנגישות שחלות על אותו עסק על בעל העסק לבצע עד למועד בקשת הרישיון או חידושו, והאם בוצע חלק זה.

מידע מפורט ניתן למצוא באתר: הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מרכז המידע לנגישות