המוות הוא חלק מהמציאות, והוא יכול להגיע בפתאומיות או לאחר תהליך ארוך וממושך.
בשל הקושי הרגשי לעסוק בנושא המוות, אנשים רבים לא נערכים מראש לאפשרות המוות שלהם או של הקרובים להם, ולהשלכותיו על בני המשפחה. לכן, אנו מנגישים לכם את המידע הרלוונטי שיכול לסייע בקבלת החלטות בשעות הקשות, לקראת פטירה ולאחר פטירת בן/בת משפחה מזדקנים:

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות מאפשר לחולים לקבל החלטה מראש לגבי צורת הטיפול, כולל יכולת להימנע מחיבור למכשירי הנשמה או לקבל טיפול רפואי מאריך חיים אחר. למילוי הטופס על פי הנחיות משרד הבריאות לחצו כאן.

אפשרויות הטיפול הרפואי בסוף החיים

בשנים האחרונות מתגברת ההבנה שלחולים רבים שנמצאים בשלב אחרון של חייהם עדיף טיפול תומך עם דגש על מניעת כאבים וסביבה תומכת (טיפול פליאטיבי). הפתרונות קיימים במחלקות הוספיס בבתי חולים ובמסגרת טיפול ביתי תומך. ניתן לברר מול בית החולים או קופת החולים בנוגע לפתרונות הרלוונטיים לחולה.

יום המוות

כאשר החולה נפטר בבית או מחוץ לבית חולים, יש להזמין רופא מוסמך לקביעת מוות או צוות טיפול נמרץ של מד"א המוסמך לבצע הכרזה על מוות. הודעת הפטירה ממולאת על ידי הרופא או הפרמדיק שנכח במקום. בהמשך ההודעה מועברת לחתימת לשכת הבריאות לצורך השלמת הטופס יחד עם הוצאת רישיון קבורה באותו מעמד. על פי החלטת הצוות הרפואי הנוכח במקום, ייתכן שתוזמן משטרה.

כאשר החולה נפטר בבית חולים, הרופא בבית החולים ימלא את טופס הודעת הפטירה שתועבר לרשות האוכלוסין ועותק ממנה יימסר למשפחה. במקרה שלא נדרשת נתיחה לאחר המוות, בית החולים דואג להוצאת רישיון קבורה. בהתאם להחלטת המשפחה על גוף הקבורה, הנפטר יועבר לבית הלוויות.

ליוי בהליכים הנדרשים מרגע הפטירה

מועצה דתית שומרון הינה הגוף אחראי במועצה על ההליכים הנדרשים מרגע הפטירה. למידע ופנייה בכל שאלה וסיוע מרגע הפטירה לחצו כאן.

קבורת הנפטר

ביטוח לאומי מממן לכל אדם קבורה בבית קברות מוגר. כדי לאתר את בית הקברות הקרוב ביותר, שחייב לקבור את הנפטר. יש להפעיל את המחשבון בנושא קבורה באתר המוסד לביטוח לאומי.

שימו לב שהפרמטרים המרכזיים הם מקום מגורי הנפטר, מקום פטירתו והישוב בו רוצים לקבור אותו.

אם רוצים לבצע את הקבורה בבית קברות שונה מהאפשרויות שהמוסד לביטוח לאומי מממן, ניתן לפנות לכל בית קברות לקבורה בתשלום, אבל חשוב לדעת שמפאת מצוקת מקומות הקבורה אין מחויבות אוטומטית לקבלת הסכמה.

העלויות הצפויות סביב קבורת הנפטר:

  • קבורה לא סטנדרטית. בהרבה בתי קברות ברירת המחדל של קבורה בחינם היא קבורה בקיר ולכן מי שרוצה אפשרות אחרת נדרש לתשלום מיוחד.

  • אחסון הגופה מעבר ל-24 שעות.

  • הובלת הגופה.

הקמת מצבה

לבניית מצבה יש כמה שלבים:

  • בניית תשתית המצבה על ידי חברת הקבורה (אינה מכוסה על ידי דמי הקבורה מטעם המוסד לביטוח לאומי).

  • המצבה עצמה - חברת קבורה אינה רשאית לגבות תשלום ישירות מהמשפחה עבור בניית יסוד למצבה (יציקה סביב מקום הקבורה). התשלום יבוצע באמצעות קבלן המצבות הרשאי לגבות תשלום זה מהמשפחה במסגרת גביית התשלום עבור המצבה.

באופן כללי אין סיוע להקמת מצבה, מלבד המקרים הבאים:

  • הקמת מצבה לנפטרים גלמודים.

  • מענק מצבה לניצולי שואה.

  • השתתפות בהקמת מצבה לנכה המלחמה בנאצים.

  • מצבה לחלל פעולת איבה.

זכויות בתקופת האבל

עובדים שמקיימים חובת אבלות ונעדרו מהעבודה בעקבות פטירה של קרוב משפחתם מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, בן/בת זוג, אחים או אחיות), זכאים לתשלום השכר שהיו מקבלים לולא נעדרו מהעבודה. התשלום יינתן עבור עד 7 ימים קלנדריים (ימים שכוללים גם את ימי המנוחה השבועית). הזכאות ניתנת בתנאי שיש לעובד ותק של לפחות שלושה חודשים במקום העבודה. מי שמועסקים רק בחלק מימי השבוע וחלק מימי האבל חלים בימים שבהם היו אמורים לעבוד, זכאים לשכר עבור ימים אלה.