פתיחת פנייה בנושא מקוואות ביישובי המועצה

 

לפרטים:

צביה זרגרי
מזכירה