לאתר המכרזים מועצה אזורית שומרון / שחק לחץ כאן 

מחלקת מכרזים והתקשרויות אחראית על תחום המכרזים וההתקשרויות של מועצה אזורית שומרון.

המחלקה נותנת שירותים לכלל אגפי ומחלקות המועצה.

המחלקה מרכזת גם את עבודת ועדת מכרזים המשמשת כוועדת חובה המורכבת מנציגי ציבור.

אנשי קשר ודרכי התקשרות

פרטי יצירת קשר

לבנת (ליבי) גיספן
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות

ספיר ממברג יוסף
רכזת אדמיניסטרציה וערבויות

דקלה יהושע
משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות

מוריה אלקלעי
מ"מ חל"ד משפטנית - מנהלת תחום חוזים והתקשרויות

 

תחומי הפעילות של המחלקה:

  • הכנת כלל החוזים/התקשרויות במועצה וניהולם עד סיום תוקפם ומימושם.
  • ליווי ועדות מקצועיות בהליכי הגדרת הצרכים והכנת החומרים המשפטיים והמקצועיים למכרזים.
  • הכנת מסמכי המכרזים, פרסומם וניהול כלל הליכי המכרז.
  • טיפול בהליכים הפטורים ממכרז.
  • הכנת מסמכים לוועדות המכרזים, ניהול הועדות ויישום החלטות ועדות המכרזים.
  • קיום קשר עם הזוכים ו/או ספקים לחתימת ההתקשרות והפעלת הפרוייקט/העבודה, ועם זוכים ו/או ספקים שההתקשרות עימם פטורה ממכרז, לצורך יצירת ההתקשרויות בפועל.
כוונה להקצאת מקרקעין לשימוש להקמת כפר נוער ליד היישוב ריחן
פרסום הקצאת מקרקעין להפעלת גן שיקומי בפדואל
טופס בקשה להקצאת קרקע – מבנה

 

מכרזים פעילים:

מס' מכרז שם המכרז לצפייה
     
     
     

לתשלום רכישת מכרז לחצו כאן

לצפייה במכרזים סגורים לחצו כאן

קולות קוראים ושונות

סוג שם לצפייה
ועדת התקשרויות תכנון פרויקט מרכז מבקרים לזכרו של רחבעם זאבי (גנדי) פרוטוקול
שונות כוונה להתקשרות בהסכם להפעלת גן ילדים ומועדונית שיקומית לילדים (CP) בישוב פדואל פרסום
ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם החברה לפיתוח משאבי אנוש של משכ"ל – שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור פרוטוקול
ועדת התקשרויות תכנון תבע מגרשים כלואים א.ת. ברקן פרוטוקול
ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח משכ"ל – אספקת רהוט וציוד לבתי ספר פרוטוקול
ועדת שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח משכ"ל – אספקת רהוט וציוד לגנים פרוטוקול
קול קורא שיתוף פעולה בתחום בריאות הנפש במועצה אזורית שומרון פרסום

 

מסמכי קול קורא

ועדת שלושה ניהול ופיקוח לאספקה והתקנה של מתקני משחק (פרקים 2 ו-4) פרוטוקול
קול קורא שימוש בשירותי הכלבייה של מועצה אזורית שומרון פרסום
ועדה שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי פרוטוקול
ועדה שלושה החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח לאספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור פרוטוקול
ועדת התקשרויות אישור מאגר יועצים פרוטוקול

מאגר יועצים

לצפייה בקולות קוראים סגורים לחצו כאן

 

מכרזי שח"ק פארק תעשיות צפון השומרון בע"מ

מס' מכרז שם מכרז לצפייה

 

מכרזי שח"ק סגורים