המחלקה הוקמה במטרה לסייע בקידום היציבות הכלכלית של הישובים, לכוון להתנהלות הישוב כארגון מקצועי בהיבטים החוקיים, התקציביים והניהוליים.
הן באמצעות פרסום מסמכים מקצועיים בנושאים שונים ועריכת בקרות רוחביות והן באמצעות תכניות עבודה ישוביות כוללות/ ממוקדות וליווי פרטני של בעלי תפקידים.
תחומי הפעילות סובבים סביב נושאים בהם ישנן חשיפות משפטיות או כלכליות, בשאיפה לצמצם אותן בכדי לחזק את הישוב.

קהל היעד – יו"ר | מזכיר | מזכירויות הישובים

פרויקטים

  • בקרות ופרס ניהול תקין  פעמיים בשנה (לרוב בחודשים: ינואר ויוני) מפורסמות בקרות רוחביות המודדות את הישובים בפרמטרים שונים ומזכות בפרס כספי ומשוב לקידום הישוב.
  • חוזר מנכ"ל – מדי שנה בחודש דצמבר מפורסם חוזר מנכ"ל הכולל פרסומים מקצועיים בתחומי פעילות מחלקת כלכלה ורגולציה.

אילן פדינקר
מנהל תחום כלכלה וריגולציה