• שימו לב: השעות הן שעות תחילת האיסוף בכל ישוב
  •  עפ"י חוזר מנכ"ל אין הסעות לשעת אפס, ותחילת הלימודים היא 8:00.
זמני יציאת הסעות לבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ד:

סינון
איפוס
שם הישוב לאיזה בית ספרשעת יציאהמבוצע ע"י
שם הישוב אביתרלאיזה בית ספרכפר תפוח - יסודי קדם שומרון/גניםשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אביתרלאיזה בית ספרישיבת עלי/אולפנת ברכהשעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אביתרלאיזה בית ספרברכה -אולפנת צביה ברכהשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אביתרלאיזה בית ספרכפר תפוח - גניםשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרמההר לעירוני (ישיבה / ברקאי / להב"ה / צביה)שעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרון / ברקאישעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:00/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרקדומים - בני חיל/יום ראשוןשעת יציאה07:15/09:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרהר ברכה - ישיבהשעת יציאה07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנהשעת יציאה07:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אבני חפץלאיזה בית ספררבבה - חן השומרון / אולפנה צביה רבבה / תיכון נופים /ממ''ד יקירשעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה+ בני חיל/יום שני שעת יציאה06:40/08:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספראלון מורה - נחלת צבי בנות / נחלת צבי בניםשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספראלון מורה - ישיבה תיכונית שעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרברכה אולפנהשעת יציאה08:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספררבבה - צביה רבבה אולפנהשעת יציאה06:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורתשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרמהגבעות לישוב > גניםשעת יציאה07:30מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרמהגבעות לישוב > לאלון מורה נחלת צבי / ת''ת יצהרשעת יציאה06:40מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרמהגבעות לישוב > לאלון מורה אל ארצישעת יציאה06:40מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרמהגבעות לישוב >רבבה - צביה רבבהשעת יציאה06:20מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספרמהגבעות לישוב > ממ"ד איתמרשעת יציאה07:30/07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב איתמרלאיזה בית ספראלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישישעת יציאה08:10/07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספר נווה עופרה - ישיבה תיכונית / נחלת צבי בנים / נחלת צבי בנותשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנה  שעת יציאה08:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורתשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספראלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישישעת יציאה10:00/07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב אלון מורהלאיזה בית ספרגבעות אלון מורה סקאלי / נחלת יוסף / חוות שקדים גנים ובתי ספר יסודיים/אל ארצישעת יציאה07:30מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב ברוכיןלאיזה בית ספראריאל - תיכון אריאלשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברוכיןלאיזה בית ספררבבה - אולפנה צביה/יקיר - יסודי/נופים - תיכון שעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברוכיןלאיזה בית ספרפדואל - יסודי - כל התחנותשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברוכיןלאיזה בית ספרפדואל - יסודי - כל התחנות - יום שישישעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברוכיןלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנה / יום ראשוןשעת יציאה09:30/08:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספררבבה - אולפנהשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספריקיר - יסודישעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספראלקנה - ימ"ה אלקנהשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספראלקנה - אולפנת השומרוןשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספרנופים - תיכון נופיםשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספרמעלה אפרים - ירדןשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספרישיבת ברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה07:10/10:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ברקןלאיזה בית ספראריאל - אורט יובלים (חט"ב + חט"ע + עליזה בגין)שעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב גבעת רונןלאיזה בית ספרברכה - יסודי / גניםשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב גבעת רונןלאיזה בית ספראולפנת ברכה שעת יציאה08:25מבוצע ע"יחל''פ
שם הישוב גבעת רונןלאיזה בית ספראלון מורה - נחלת צבי בנותשעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב גבעת רונןלאיזה בית ספריצהר - תלמוד תורה / יצהר בנות / גניםשעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה / בני חילשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספרממ"ד יקירשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורתשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספרישיבת ברוכין/ ימי ראשוןשעת יציאה06:40/09:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב הר ברכה לאיזה בית ספראלקנה - מחוננים יום חמישי / יום שישי (ש.ג)שעת יציאה08:10/07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספראלון מורה - אל ארצישעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנהשעת יציאה08:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספרהר ברכה - ישיבהשעת יציאה08:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבהשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורתשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספרשבי שמרון - יסודישעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות גלעדלאיזה בית ספררבבה - אולפנהשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חומשלאיזה בית ספרשבי שומרון - יסודישעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חומשלאיזה בית ספרשבי שומרון - גניםשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספרנופים - תיכון נופים שעת יציאה08:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:50/09:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספרקדומים - להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:05/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חוות יאירלאיזה בית ספריקיר - יסודי / סבב ב' / סבב ג'שעת יציאה07:30/07:40/07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרשדה יעקבשעת יציאה06:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרעומרשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרטללי אורותשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרחדרה - תיכונים / פרדס חנה - אולפנת אלישבעשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרחריש - ישיבה / אולפנהשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חינניתלאיזה בית ספרעפולה - ניר העמק שעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חרמשלאיזה בית ספרחדרה - תיכונים / פרדס חנה - אולפנת אלישבעשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חרמשלאיזה בית ספרעפולה - ניר העמק שעת יציאה06:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חרמשלאיזה בית ספרחריש אולפנה וישיבהשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חרמשלאיזה בית ספראור עקיבא - נתיבות דרור שעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב חרמשלאיזה בית ספרעומר / טללי אורותשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב טל מנשהלאיזה בית ספרחדרה - תיכוניים / פרדס חנה - אולפנת אלישבעשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב טל מנשהלאיזה בית ספרישיבת שדה יעקבשעת יציאה06:35מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב טל מנשהלאיזה בית ספרחריש - ישיבה / אולפנהשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספראלון מורה - נחלת צבי בנים/בנותשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספראלון מורה - אל ארצי חטיבהשעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספראיתמר - יסודי איתמרשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנהשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהרלאיזה בית ספראלקנה - מחוננים יום שישי (יציאה מהישוב)שעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יצהר - גבעותלאיזה בית ספראלון מורה - נחלת צבי בנים בנותשעת יציאה07:00מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב יצהר - גבעותלאיזה בית ספריצהר - תלמוד תורהשעת יציאה07:10מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב יצהר - גבעותלאיזה בית ספריצהר בנותשעת יציאה07:10מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב יצהר - גבעותלאיזה בית ספריצהר - גניםשעת יציאה07:40מבוצע ע"ימטיילי א"מ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספרנופים - תיכון נופים שעת יציאה08:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:55/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה+ בני חיל/יום שנישעת יציאה07:05/08:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספראריאל - אורט יובלי אריאלשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:40/09:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב יקירלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרוןשעת יציאה06:40/08:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרברכה - אולפנה ברכה/ישיבה ברכהשעת יציאה08:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורת/ברכה - ישיבהשעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:45/09:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנה עלי זהב שני - חמישישעת יציאה09:30/07:35מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנה ימי ראשוןשעת יציאה09:30/08:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספראריאל - אורט יובלי אריאלשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביה / יקיר - יסודישעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרנופים תיכון נופיםשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב כפר תפוחלאיזה בית ספרגבעה - אל היישוב + בי"ס קדםשעת יציאה06:35/07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספררבבה - אולפנה צביה/יקיר - יסודי/נופים - תיכון שעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספרברוכין ישיבה/ ימי ראשון שעת יציאה07:00/10:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספראולפנת עלי זהב / יום ראשון שעת יציאה09:30/08:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספרלשם פנימי - יסודי - רחוב גפן + רחוב הדסשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספרלשם פנימי - יסודי - רחוב ברוש + רחוב הדסשעת יציאה07:35מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב לשםלאיזה בית ספרלשם פנימי - יסודי גפן + הדסשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרחוות מעוז הצבי - תיכוניםשעת יציאה06:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרחוות מעוז הצבי - בית ספרשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרעומר / טללי אורותשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרחריש אולפנה וישיבהשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרעפולה - ניר העמקשעת יציאה06:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספרחדרה - תיכוניים / פרדס חנה - אולפנת אלישבעשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מבוא דותןלאיזה בית ספראור עקיבא - נתיבות דרור שעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מגדליםלאיזה בית ספרכפר תפוח - יסודי קדם שומרוןשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מגדליםלאיזה בית ספראריאל - נחשונים / יובלי אריאל שעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מגדליםלאיזה בית ספרשילה - אולפנהשעת יציאה08:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב מגדליםלאיזה בית ספרעלי - ישיבהשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרנופים - תיכון נופיםשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספריקיר - יסודי יקירשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרכפר תפוח - קדם שומרוןשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:50/09:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרברכה - ברכה אולפנהשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנת לשם שני- חמישישעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנת לשם - יום ראשון שעת יציאה09:30/08:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרישיבת ברכה שעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופי נחמיהלאיזה בית ספרעלי - ישיבהשעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:40/09:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:00/08:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרון/יום שנישעת יציאה07:00/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספראריאל - אורט יובלים חט"ב / חט"ע עליזה בגיןשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספרברקן - יסודישעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב נופיםלאיזה בית ספריקיר - יסודי שעת יציאה07:30/07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב סלעיתלאיזה בית ספרכוכב יאיר - דקל / נוף צורים / קשתשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב סלעיתלאיזה בית ספרצור יצחק - חטיבת בינייםשעת יציאה08:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב סלעיתלאיזה בית ספרבית ברל עמי אסףשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרכרמי דורון - שבי שומרון - ממ"דשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרשבי שומרון - ממ"דשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספררבבה - אולפנה צביה/יקיר - יסודי/נופים - תיכון שעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרון / ברקאישעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:15/08:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנהשעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספרקדומים - בני חיל/יום ראשוןשעת יציאה07:25/09:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ענבלאיזה בית ספראלון מורה - ישיבת אל ארצישעת יציאה06:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עלי זהבלאיזה בית ספררבבה - אולפנה צביה/יקיר - יסודי/נופים - תיכון שעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עלי זהבלאיזה בית ספרברוכין - ישיבה / יום ראשון שעת יציאה07:25/10:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עלי זהבלאיזה בית ספראריאל - חט"ב יובלי אריאלשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עלי זהבלאיזה בית ספרברקן - יסודישעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עץ אפריםלאיזה בית ספראלקנה - ישיבת ימ"השעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עץ אפריםלאיזה בית ספראלקנה - אולפנהשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עץ אפריםלאיזה בית ספראורנית - חטיבהשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עץ אפריםלאיזה בית ספרשערי תקווה - יסודי רמוןשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב עץ אפריםלאיזה בית ספרשערי תקווה - ממ"ד ניגוניםשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב פדואללאיזה בית ספרברוכין/ ימי ראשון שעת יציאה07:25/10:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב פדואללאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנה / יום ראשוןשעת יציאה09:30/08:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב פדואללאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביה / יקיר - חנ"מ / תיכון נופיםשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרצופים צפון - ממ"ד יונתן / גנים שעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבה שעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל''פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרקרני שומרון - ברקאי / לפידים / משואהשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להבה / קדומים - בני חיל- יום שנישעת יציאה07:00/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרכפר סבא - תיכונייםשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרכוכב יאיר - קשת / דקל / נוף צוריםשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב צופיםלאיזה בית ספרכוכב יאיר - חטיבה אילן רמוןשעת יציאה08:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספרנופים - תיכון נופיםשעת יציאה06:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספררבבה - יסודי בנותשעת יציאה07:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב”ה/יום שנישעת יציאה06:55/08:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספרקרני שומרון - ברקאישעת יציאה06:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספראלקנה - ישיבת ימ”ה / אולפנת השומרוןשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה09:50/07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספריקיר יסודי - משכונת נופי הדרשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספריקיר יסודי - משכונה ותיקה - מרכז ישובשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב קרית נטפיםלאיזה בית ספריקיר יסודי - מהגבעה המזרחיתשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רבבהלאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:00/08:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רבבהלאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבת השומרון/יום שנישעת יציאה07:00/08:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רבבהלאיזה בית ספרקרני שומרון - ברקאישעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רבבהלאיזה בית ספרברוכין/ימי ראשוןשעת יציאה06:55/09:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרישיבה עלי / אולפנת עופרהשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרכפר תפוח - קדם שומרוןשעת יציאה07:45/07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנת לשם / יום ראשוןשעת יציאה09:30/08:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרעלי זהב - אולפנת לשם שני - חמישישעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרנופים תיכון נופיםשעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספררבבה - אולפנת צביהשעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספרברכה - אולפנהשעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב רחליםלאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורת / ברכה - ישיבהשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרחוות אביה - טל מנשהשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרטל מנשה - גנים שעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרעומר / טללי אורותשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרחדרה תיכוניים / פרדס חנה - אולפנת אלישבע שעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרישיבת שדה יעקבשעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרעפולה - ניר העמק שעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב ריחןלאיזה בית ספרחריש - ישיבה ואולפנהשעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספרקרני שומרון - ישיבה / ברקאישעת יציאה07:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספררבבה - אולפנה צביה/יקיר - יסודי/נופים - תיכון שעת יציאה07:10מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספרקדומים - אולפנת להב"ה/ יום שנישעת יציאה07:20/08:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספרקדומים - בני חיל/יום ראשוןשעת יציאה07:30/09:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספריצהר - ת"ת בן פורתשעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספראלון מורה - ישיבת אל ארצישעת יציאה06:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספרהר ברכה - אולפנהשעת יציאה07:55מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שבי שומרון לאיזה בית ספרהר ברכה - ישיבהשעת יציאה08:05מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שערי תקווהלאיזה בית ספראלקנה - ישיבת ימ"ה שעת יציאה07:00מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שערי תקווהלאיזה בית ספראורנית - חטיבהשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שערי תקווהלאיזה בית ספראלקנה - אולפנת השומרון שעת יציאה07:40מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שערי תקווהלאיזה בית ספרשערי תקווה - רמון + ממ"ד - פנימישעת יציאה07:30מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספרטל מנשה - גנים שעת יציאה07:15מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספרחדרה - תיכוניים / פרדס חנה - אלישבעשעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספרעפולה - ניר העמק שעת יציאה06:50מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספר טללי אורות / עומר - רחוב רימון, דרך אורי בר און, התמר תחנה ראשונהשעת יציאה07:25מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספר טללי אורות / עומר - איסוף מרחוב התמר (התחנה השנייה) ותחנת המכולת שעת יציאה07:45מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספרחריש - ישיבה ואולפנהשעת יציאה07:20מבוצע ע"יחל"פ
שם הישוב שקדלאיזה בית ספרישיבת שדה יעקבשעת יציאה06:30מבוצע ע"יחל"פ

 

לנוחיותכם – טלפונים של חברות ההסעה:

 

טלפון מחלקת הסעות: 03-9066441

לפניות בנושא הסעות חינוך מיוחד לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות חינוך רגיל לחצו כאן
לפניות בנושא הסעות רווחה לחצו כאן 
לדיווח על אירוע מוגנות בהסעות לחצו כאן