לפניכם מידע ופרטים מועדת הבחירות של המועצה בנוגע לבחירות ברשויות בתאריך ט"ז חשון תשפ"ד (31.10.2023)

חברי ועדת בחירות שאושרה ע"י המליאה:

  1. מאיר אביגזר - יו"ר
  2. אורלי מזון
  3. אנט שגיא
  4. יצחק סנדרוי
  5. ליאור איגל
  6. בקי לויפר - מזכירת הועדה (0537290923)