דבר מנהל האגף - רמי שנוולד:

רמי שנוולד מנהל אגף שפ"ע רואה באיכות השירות לתושב את ליבת ייעודו של האגף.
האגף רואה את ייעודו במתן איכות חיים  וסדר ציבורי, לתושבי הישובים והבאים בשעריהם,
לשירות איכותי, מקצועי, יעיל ומידי במצבי שיגרה וחירום.

שירותי האגף


שפ"ע בתמונות